Vzdělávací akce

 

Pro následující akademický rok 2017/2018 připravuje Centrum následovné kurzy:

Krátkodobé kurzy:

  • Student se zrakovým postižením na vysoké škole
  • Student se sluchovým postižením na vysoké škole
  • Student s omezením hybnosti a somatickým onemocněním na vysoké škole
  • Student s poruchou autistického spektra na vysoké škole
  • Student s psychickým onemocněním na vysoké škole
  • Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole
  • Student s narušenou komunikační schopností a dalšími obtížemi na vysoké škole

 

Dlouhodobé kurzy:

  • Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením
  • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením