Vzdělávací akce

 

Pro následující akademický rok 2018/2019 připravuje Centrum následovné kurzy:

Krátkodobé kurzy:

 • Student se zrakovým postižením na vysoké škole
 • Student se sluchovým postižením na vysoké škole
 • Student s omezením hybnosti a somatickým onemocněním na vysoké škole
 • Student s poruchou autistického spektra na vysoké škole
 • Student s psychickým onemocněním na vysoké škole
 • Student se specifickými poruchami učení na vysoké škole
 • Student s narušenou komunikační schopností a dalšími obtížemi na vysoké škole
 • Student se specifickými potřebami na VŠ – představení Centra podpory studentů se specifickými potřebami

 

Dlouhodobé kurzy:

 • Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
 • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením
 • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením I a II