Vzdělávací akce

 

Pro následující semestr akademického roku 2019/2020 realizuje Centrum následovné kurzy (přihlašování bude možné po 12.2.2020):

Krátkodobé kurzy pro zaměstnance (1 hodina):

Dlouhodobé kurzy pro zaměstnance (80 hodin):

  • Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením – kurz pro zaměstnance UP
  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením – kurz pro zaměstnance UP
  • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením I – kurz pro zaměstnance UP
  • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením II – kurz pro zaměstnance UP

 

Krátkodobé kurzy pro studenty (1 hodina):

Dlouhodobé kurzy pro studenty (80 hodin):

  • Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením – kurz pro studenty UP
  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením – kurz pro studenty UP