Vzdělávací akce

 

Pro následující akademický rok 2018/2019 připravuje Centrum následovné kurzy:

Krátkodobé kurzy:

 

Dlouhodobé kurzy: