Studenti s omezením hybnosti


Kdo je student s omezením hybnosti?


S postižením horních končetin

Tito studenti mají jemnou motoriku sníženou natolik, že mají problém operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.

S postižením dolních končetin

Tito studenti ke svému samostatnému pohybu potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Doporučení pro komunikaci se studentem s omezením hybnosti


Zapojení studenta při komunikaci

Respektujme možnost co nejpohodlnějšího zapojení studenta při komunikaci s dalšími lidmi – především v případě studenta na vozíku se postavíme/posadíme tak, abychom eliminovali vytáčení a vyvracení hlavy ve snaze dostat nás do zorného pole.

Styl komunikace

Buďme v komunikaci taktní a respektující, ale zároveň přímí a jasní – studentům s omezením hybnosti je nepříjemná jak arogance druhých, tak bezradnost okolí, situace, kdy druzí neví, jak jednat a co dělat. Nebojme se v těchto případech zeptat, popř. upozornit na svoji nejistotu!

Srozumitelnost projevu

U studentů s omezením hybnosti se můžeme setkat také se sníženou srozumitelností verbálního projevu. V těchto případech je možné využít některého ze systémů alternativní a augmentativní komunikace. Tyto systémy se obvykle dělají „na míru“ každému studentovi.

Pozor na zorný úhel

Pamatujme na jiný zorný úhel pohledu člověka na vozíku. Pokud chceme na něco upozornit, můžeme se sklonit, abychom zjistili, zda je to vidět i z pohledu studenta.

Komunikujte se studentem

Pamatujme na to, že s námi chce komunikovat samotný student a ne jeho asistent. Neřešme tedy věci přes prostředníka.

Ptejte se

Pokud nerozumíme tomu, co nám komunikační partner sděluje, zeptejme se ho. Pokud chceme člověku s omezením hybnosti pomoci, ujistěme se nejprve, zda o tuto pomoc stojí.

Doporučení pro výuku a zkoušení


Režim akademického roku

Vzhledem ke zdravotnímu stavu se u studentů setkáváme s náročnějším léčebným a rehabilitačním režimem. Tato skutečnost může zasahovat také do akademického roku – ať už výuky v rámci semestru nebo zkouškového období. Prosíme o respektování absencí, které vyplývají ze zdravotního stavu studenta. Pokud se jedná o plánovanou dlouhodobou absenci, je naší snahou situaci řešit schválením individuálního studijního plánu.

Studijní materiály

Také studijní materiály v běžné knižní podobě nemusí být pro studenta s omezením hybnosti vždy přínosem. Studenti s těžkým omezením hybnosti horních končetin nemusí být schopni otočit stránku knihy. Pokud mají upravený počítač a jsou schopni jej využívat, mohou jim pomoci dostupné materiály v elektronické podobě.

Zápisky a poznámky

V rámci výuky se můžeme setkat s limity v oblasti pořizování zápisků a poznámek. Možným řešením je využití notebooku, diktafonu, podpory asistenta – zapisovatele nebo ofocení zápisu spolužáka.

Další opatření

Při volbě písemné formy je vhodné zvážit úroveň motoriky horních končetin a testový materiál tomu přizpůsobit – volba/kroužkování odpovědí. V případě písemného projevu doporučujeme zvážit možnost prodloužení časového limitu. Při písemné formě zkoušky je možné využít služeb zapisovatele. V těchto případech jsou zapisovatelé poučeni o zásadách a chování v případě zápisu zkoušky, tak aby nedošlo k ovlivnění výsledku. V řadě případů je ale třeba zvolit ústní formu zkoušení nebo využít speciálně upravený počítač.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti

na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
e.urbanovska@upol.cz

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti

pouze na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru