Studenti s chronickým somatickým onemocněním


Komu jsou naše služby určeny?


Studentům s chronickým somatickým onemocněním – s onemocněním, které má dlouhé trvání (např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění apod.) a je spojeno s funkčními dopady na běžné aktivity studenta.

Jedná se především o pravidelnou lékařskou péči spojenou se zvýšenou absencí studenta na výuce a režimovými opatřeními.

Jakou podporu nabízíme?


Konzultační činnost

  • Nabízíme konzultace k přijímacím zkouškám.

  • Konzultujeme se studenty s chronickým somatickým onemocněním, ale i se spolužáky (intaktními studenty, zprostředkováváme spolupráci mezi oběma skupinami).

  • Konzultujeme s rodinou uchazeče o studium na UP.

  • Řešíme aktuální problémové studijní záležitosti studentů s chronickým somatickým onemocněním.

Metodická pomoc, diagnostika, diferenciální diag.

  • Podílíme se na zpracování individuálních studijních plánů (např. v případě dlouhodobé absence vlivem lékařské péče apod.).

  • Provádíme funkční diagnostiku vlivů chronického somatického onemocnění na studijní výkon.

  • Poskytujeme metodickou pomoc při adaptaci studijních podmínek (modifikace formy zkoušení, modifikace požadavků vzhledem k charakteru specifické potřeby, vyhovění režimovým opatřením apod.).

Školící činnost

  • Proškolujeme asistenty z řad studentů o problematice chronického somatického onemocnění.

  • Proškolujeme pedagogické i nepedagogické pracovníky UP v Olomouci o problematice chronického somatického onemocnění.

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
e.urbanovska@upol.cz

Koordinátor pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

 

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru