Vzdělávací akce


Přihlašování na jednotlivé kurzy je nutné realizovat prostřednictvím portálu CŽV (tj. rozkliknutím jednotlivých kurzů budete přesměrováni na portál CŽV).

Některé kurzy aktuálně probíhají. Na ostatní kurzy (zejména krátkodobé) bude možné se přihlásit v letním semestru akademického roku 2023/2024. Pokud se Vám nezobrazí po rozkliknutí kurzu přístup do ČŽV, kurzy v tuto chvíli nejsou realizovány. Aktivní kurzy, na které je možné se přihlašovat, jsou vždy označeny tučným písmem, navíc je za názvem kurzu informace, zda je kurz aktivní.

Krátkodobé kurzy pro zaměstnance (1 hodina)


Dlouhodobé kurzy pro zaměstnance


  • Komunikace a přístup k osobám se zdravotním postižením (40 hodin)

  • Adaptace textů a studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením (80 hodin)

  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (80 hodin)

  • Základy prostorové orientace osob se zrakovým postižením (6 hodin)

  • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením I (80 hodin)

  • Kurz komunikace se studenty se sluchovým postižením II (40 hodin)

  • Základy českého znakového jazyka (20 hodin) 

Dlouhodobé kurzy pro studenty


Individuální kurzy cizích jazyků pro studenty se specifickými potřebami


Přihlašování na tyto kurzy neprobíhá prostřednictvím portálu CŽV UP. Jedná se o kurzy určené pro studenty se specifickými potřebami, kteří vzhledem ke specifickým potřebám mají obtíže s účastí na standardní formě výuky. Více informací Vám poskytne Váš koordinátor služeb.

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru