Projektová činnost


Rozvoj systému psychologického a kariérního poradenství na UP

Období 2023, Centralizovaný rozvojový projekt

Cílem projektu je:

a) Zmapování poradenských služeb na UP;
b) Zvyšování kompetencí zaměstnanců a studentů UP využitelných v profesním či studijním životě, zvyšování jejich úrovně wellbeingu a kvality (nejen psychického) života;
c) Zlepšení koordinace a propagace poskytovaných poradenských služeb na UP, zajištění podpory pro zaměstnance a studenty na všech fakultách UP.


UNICOMM Project – University Community Active Participation Project

🇪🇺 PROJECT CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION. Project coordinator: University of Warsaw, Volunteer Centre of the University of Warsaw. Project partners: University of Applied Sciences Upper Austria, European Students Union, Univerzita Palackého Czech Republic. období 2022 – 2025

Žité zkušenosti se vzděláváním z pohledu studentů Univerzity Palackého v Olomouci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby – kvalitativní studie na základě van Manenovy metodiky

období 2023 – 2024

Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259, období 2020 – 2022

Máme práci

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_45/0010303, období 2020 – 2022

Zkvalitnění přístrojového vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami

Institucionální projekt MŠMT, období 2019 – 2021

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

ESF OPVVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, období 2017 – 2021

 

 

Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce

krajská dotace z Olomouckého kraje, na období 2017 – 2023

Zpřístupnění univerzitního prostředí pro studenty a občany se specifickými potřebami

podpora vysokých škol, OSKOL – Odbor školství, období 2017 – 2018

UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs

Slovensko – Česká republika – Itálie, období 2016–2018

Senior Foreign Cultural and Educational Experts Project

No. GDT 20165100007, období 2016–2018, Leshan Normal University

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru