Projektová činnost


Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259, období 2020 – 2022

Máme práci

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_45/0010303, období 2020 – 2022

Zkvalitnění přístrojového vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami

Institucionální projekt MŠMT, období 2019 – 2021

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce

ESF OPVVV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337, období 2017 – 2021

 

 

Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce

krajská dotace z Olomouckého kraje, na období 2017 – 2021

Zpřístupnění univerzitního prostředí pro studenty a občany se specifickými potřebami

podpora vysokých škol, OSKOL – Odbor školství, období 2017 – 2018

UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs

Slovensko – Česká republika – Itálie, období 2016–2018

Senior Foreign Cultural and Educational Experts Project

No. GDT 20165100007, období 2016–2018, Leshan Normal University

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru