Studenti s narušenou komunikační schopností

Logopedická intervence koktavosti v CPSSP


Kája: „Zajímali jste se někdy o dopady logopedické intervence u dospělých osob s koktavostí? V časopise Listy klinické logopedie (LKL) nám byl publikován článek o trojici dospělých osob s koktavostí, u kterých PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. dosahuje zajímavých výsledků díky dlouhodobé cílené terapii. Článek přibližuje životní cestu s koktavostí jedné studentky a dvou absolventů Univerzity Palackého v Olomouci, u kterých až v dospělosti díky modernímu pojetí terapie dochází k razantním změnám trvalejšího charakteru.“

MLČÁKOVÁ, Renata; MIKESKA, Filip; HURTOVÁ, Vendula a Karel TLAMYCHA. Vyhýbavé chování v komunikaci dospělých osob s koktavostí. Listy klinické logopedie. 2021, roč. 5, číslo 1, s. 41-55. ISSN 2570-6179. DOI: 10.36833/lkl.2021.014 Dostupné z: https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/01/07.pdf

Komu jsou naše služby určeny?


 • studentům s narušenou komunikační schopností

Jakou podporu nabízíme?


 • podpora u přijímacího řízení na VŠ
 • speciálněpedagogická logopedická diagnostika

 • funkční diagnostika pomocí dotazníku psychické tenze

 • zajištění speciálněpedagogické logopedické intervence

 • poradenství v organizačních záležitostech studia

 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení

 • informační e-mail pedagogům o specifických potřebách studenta

 • potvrzení, že student je klientem Centra podpory studentů se specifickými potřebami

 • časová kompenzace

 • půjčování pomůcek (PC, diktafon)

 • podpora u státních závěrečných zkoušek

 • poradenství pedagogům

 • kurzy pro pedagogy i studenty UP

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s narušenou komunikační schopností

Mgr. Martin Kozel
martin.kozel@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru