Studenti s poruchou autistického spektra


Komu jsou naše služby určeny?


 • uchazečům o studium a studentům s poruchou autistického spektra

 • uchazečům o studium a studentům s Aspergerovým syndromem

Jakou podporu nabízíme?


 • poradenství při výběru vhodného studijního programu

 • podpora u přijímacího řízení na VŠ

 • realizace funkční diagnostiky, na základě které je zpracována zpráva a doporučení k modifikaci studia

 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia

 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení

 • informování pedagogů o specifických potřebách studenta včetně závěrů funkční diagnostiky

 • možnost rozvoje individuálních dovedností prostředictvím přístupu Positive Behaviour Support

 • navýšení časové kompenzace při realizaci zápočtů, zkoušek i průběžných úkolů

 • průvodcovské služby (zajištění prostorové orientace)

 • studijní asistence

 • půjčování pomůcek (notebook, diktafon)

 • podpora u státních závěrečných zkoušek

 • zajištění individuální výuky

 • kurzy pro pedagogy i studenty UP

 • poradenství pedagogům

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory. Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Filozofické fakultě UP

Mgr. Monika Smolíková, Ph.D.
monika.smolikova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Pedagogické fakultě UP

Mgr. Kateřina Veselá
katerina.vesela01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Cyrilometodějské teologické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP

Mgr. Lenka Szokalová
lenka.szokalova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Fakutě tělesné kultury UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru