Studenti se sluchovým postižením


Komu jsou naše služby určeny?


Video v českém znakovém jazyce
 • studentům se sluchovým postižením – uživatelům mluveného jazyka

 • studentům se sluchovým postižením – uživatelům znakového jazyka

Jakou podporu nabízíme?


Video v českém znakovém jazyce
 • konzultační činnost

 • školení v systému STAG a úvodní instrukce ke studiu

 • pomoc při zpracování individuálního studijního plánu

 • navýšení časové dotace (při písemném, praktickém a ústním zakončení předmětů)

 • tlumočení do/z českého znakového jazyka

 • orální tlumočení

 • simultální přepis

 • titulkování nebo přepis výukových videí

 • překlad výukových audionahrávek a videí do českého znakového jazyka

 • jazyková redakce (korektura)

 • individuální výuka cizího jazyka

 • půjčování pomůcek (studijní a sportovní pomůcky)

Jaké jsou podmínky podpory?


Video v českém znakovém jazyce

Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty se sluchovým postižením

na všech fakultách UP

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
pavel.kucera@upol.cz

Tlumočnický dispečink a tlumočníci ČZJ


Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru