Náš tým


Vedení Centra podpory studentů se specifickými potřebami

PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.
ředitelka CPSSP (v současné době na mateřské dovolené)

lucia.pastierikova@upol.cz
585 635 323, 739 245 678

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: N 2.08

„Be yourself, everyone else is already taken.“

 
Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřená vedením CPSSP

lucie.flekacova@upol.cz
585 635 312

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 2.52

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“

 
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
zástupce ředitelky CPSSP

jiri.langer@upol.cz
585 635 322

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: ZI 2.48

„Když moudrý ukazuje Měsíc, hlupák se dívá na prst.“

Koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pro studenty se zrakovým postižením

lucie.flekacova@upol.cz
585 635 312

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 2.52

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“

Mgr. Hana Karunová, Ph.D.
pro studenty se zrakovým postižením (mateřská dovolená)

hana.majerova@upol.cz
585 635 338

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 2.73

„Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v Historii světa. A obvykle o tom neví.“ P. Coelho

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
pro studenty se sluchovým postižením, titulkování videí

pavel.kucera@upol.cz 
telefon neuveden

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 2.46

„Každý den je potřeba žít tak, jako by byl poslední.“ Reeves

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
pro studenty s omezením hybnosti a chronickým somatickým onemocněním

e.urbanovska@upol.cz
585 635 343, 724 838 403

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 3.69

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

Mgr. Lucie Ješinová
pro studenty se specifickými potřebami na FTK UP a pro zahraniční studenty se specifickými potřebami

lucie.jesinova@upol.cz
775 940 627

FTK Třída míru 115 NC, Olomouc
číslo dveří: NC 229 (2.patro)

„na konci vždy vše dopadne dobře a pokud to ještě nedopadlo, tak to není konec…“

Mgr. Jana Sedláčková
pro studenty se specifickými poruchami učení (FF), pro studenty s narušenou komunikační schopností, redakční služby (mateřská dovolená)

jana.sedlackova@upol.cz
585 635 345

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 4.35

 „Nic se neděje náhodou a vše je tak, jak má být.“

Mgr. Zuzana Melounová
pro studenty se specifickými poruchami učení (PřF, PdF, CMTF, FZV) (mateřská dovolená)

zuzana.melounova01@upol.cz
585 635 345

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 4.35

„Život by byl tragédií, kdyby nebyl vtipný.”

Mgr. Kristýna Chaloupková
pro studenty se specifickými poruchami učení (PřF, PdF, CMTF, FZV)

kristyna.chaloupkova01@upol.cz
585 635 345

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 4.35

„Books are for people who wish they were somewhere else.“ — M. Twain

Mgr. Martin Kozel
pro studenty se specifickými poruchami učení (LF, PF, FF) a pro studenty s narušenou komunikační schopností

martin.kozel@upol.cz

585 635 305

PdF UP Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 5.08

„To be human is to want that which we cannot have.“ — Brandon Sanderson

Mgr. Monika Smolíková, Ph.D.
pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním (na FF UP)

monika.smolikova@upol.cz
585 635 348, 605 598 068

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 4.34

„…záleží, jak se na to díváš…“

Mgr. Kateřina Veselá
pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním (na PdF UP)

katerina.vesela@upol.cz
585 635 330, 737 499 775

PdF Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: 2.72a

„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou abyste pomohli světu.“ —  Audrey Hepburn

 

Mgr. Lenka Szokalová
pro studenty s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním (na PF, PřF, LF, FZV a CMTF UP)

lenka.szokalova@upol.cz
739 641 199 

PdF UP Žižkovo nám. 5, Olomouc
číslo dveří: po předchozí e-mailové domluvě

„Understanding is never ending.“

Referentky pro studijní a pracovní záležitosti

Mgr. Ivana Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Jana Sedláčková

jana.sedlackova@upol.cz
585 635 345

(mateřská dovolená)

Zpřístupnění psaného textu

Bc. Martin Herzinger
koordinace digitalizace
Mgr. Lenka Hýblová
pracovník pro digitalizaci, Braille a hmatovou grafiku, redakční služby
Jan Kozel
pracovník digitalizace
Oldřich Augusta
pracovník digitalizace
Zdeňka Luzarová
pracovník digitalizace
Mgr. Petra Dadáková
redakční služby

Zpřístupnění mluveného slova

Mgr. BcA. Pavel Kučera, Ph.D.
tlumočnický dispečink

pavel.kucera@upol.cz
telefon neuveden

Pavlína Zendulková
tlumočník ČZJ
Jitka Augustová
tlumočník ČZJ
Mgr. Tereza Bízková
tlumočník ČZJ (mateřská dovolená)
Mgr. Eliška Vodáková
zapisovatelský servis

Zpřístupnění fyzického prostředí

Mgr. Eliška Vodáková
asistenční dispečink

Ostatní pracovníci

Mgr. Kateryna Hordiienko, Ph.D.
psycholog

kateryna.hordiienko01@upol.cz
585 635 345

„Vztah k člověku není práce. Je to volba.“

„Vaše podpora ve vzdělávání a životě: společně překonáme jakékoli překážky.“

Mgr. Bc. Kamila Banátová, Ph.D.
psycholog

kamila.banatova@upol.cz
585 636 737

(mateřská dovolená)

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D.
lektor cizího jazyka
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
lektor cizího jazyka

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru