Knihovna pro uživatele se specifickými nároky


Katalog literatury pro uživatele se specifickými nároky zajišťuje dostupnost studijních materiálů v adekvátních formátech, které umožňují studentům se zrakovým postižením (případně jiným typem postižení) efektivně pracovat s běžně požadovanými studijními texty.

O knihovně

Knihovna je formálně vedena jako tzv. specifická a je součástí systému Knihoven Univerzity Palackého v Olomouci. Řídí se Knihovním řádem UP i metodickými pokyny platnými pro ostatní knihovny univerzity, knihovní fond je katalogizován v Souborném katalogu UP.

Specifičnost knihovny spočívá v typologickém složení knihovního fondu (formáty knihovních jednotek) a v akvizičních metodách (digitalizace, brailleský tisk). Správou knihovny je pověřeno Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UPOL ve spolupráci s Knihovnou Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracovníci


Koordinátor digitalizace

Bc. Martin Herzinger
martin.herzinger@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru