Špatně pracuji s textem


Určitě každý znáte ten pocit, když je před Vámi velké množství materiálů, textů, knih, skript a nevíte, jak se v nich zorientovat. V této kapitole se dozvíte, jak poznat vhodný text ke studiu, jakým způsobem ho efektivně číst a které metody zvolit pro snadnější zapamatování informací, které text obsahuje.

Jaký text upřednostnit?

Co je pro Vás důležité a užitečné a co číst už nemusíte?

Nejdříve si položte tyto otázky:

 • Jsou informace v textu aktuální a pocházejí z důvěryhodných zdrojů?
 • Jsou v textu/knize/skriptech atd. uvedeny všechny důležité informace? (tzn. obsah, rejstřík, krátká a užitečná shrnutí, nadpisy, zdroje a doporučená literatura)
 • Je autor/ka odborníkem v oboru?
 • Je text přehledně strukturovaný?
 • Jsou podávané informace formulovány výstižně?
 • Obsahuje text vizuálně zpracované informace (např. grafy, myšlenkové mapy, časové osy atd.)
 • Zahrnuje text i praktické příklady?
 • Jsou obsaženy kontrolní otázky a úkoly vztahující se k textu? (Reinhaus, 2013) 

Urychlení četby

Pokud máte pocit, že čtete pomalu, můžete vyzkoušet metodu 3-2-1, která vaši schopnost čtení urychlí.

 1. Jak se zorientovat v textu?

Zajisté znáte různé rady a pomůcky, jak se lépe orientovat v textu, jako je různé podtrhávání, zvýrazňování, symboly u textu a podobně. Když je toho textu ale příliš, snadno se v tom můžete ztratit. Zkuste například metodu Skimming která by Vám mohla pomoct lépe se orientovat a vyhledat důležité pasáže. Metoda Scanning Vám pomůže k rychlejšímu prohledávání textu, pokud hledáte informace k určitým klíčovým pojmům. Metodou I.N.S.E.R.T. si můžete do textu vkládat značky, které Vám usnadní porozumění textu.

 1. Jak si text zpracovat?

Metody, které Vás navedou na to, jak text číst důkladně a zpracovat ho tak, aby Vám z něj utkvělo v paměti co nejvíce, jsou PQ4r a SQ3R. Ke snazšímu zapamatování textu vede také metoda Podvojného deníku, v rámci kterého si k textu při čtení zaznamenáváte Vaše myšlenky.

 1. Jak si převést text do grafické podoby, aby se Vám lépe učilo?

Další možností, jak si informace uložit do dlouhodobé paměti, je využít metodu vizualizace, tedy grafického znázornění informací. Velkým benefitem tohoto zpracování textu je již samotný proces jeho vytváření, jelikož si tak později dokážete lépe vybavit asociace s ním spojené. (Hofmann, Löhle, 2017) Zde Vám představujeme nejčastější způsoby grafického znázornění informací, jedná se o myšlenkové mapy a volnou vizualizaci.

Obsahují-li texty mnoho faktických informací, souvislostí nebo vývoj, je vhodná vizualizace formou Grafů. (Hofmann, Löhle, 2017) Můžete také využít techniku vizualizace procesů pro případ, kdy je text zaměřený právě na procesy a postupy, nebo časovou osu, když potřebujete lépe znázornit chronologický vývoj důležitých událostí. Takto graficky znázorněná data pomohou snáze pochopit souvislosti v textu, které by jinak byly na efektivní zapamatování příliš abstraktní a spletité.

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru