Studenti s poruchou autistického spektra


Spektrum autismu


Jak se projevují obtíže studentů s poruchou autistického spektra nebo s Aspergerovým syndromem? Tito studenti mají obtíže v navazování mezilidských vztahů, vykazují specifika v komunikaci s ostatními lidmi, mohou mít specifické zájmy a koníčky a obtížněji se adaptují v nových situací.

Nejistota ve vztazích a komunikaci se může u každého studenta projevovat různě. Někteří jsou tiší, struční a spíše se komunikaci vyhýbají (může se objevit i elektivní mutismus). Jiní jsou velmi komunikativní a neodhadnutým rozsahem sdělovaných informací mohou svého komunikačního partnera zahltit.

Někteří studenti nedokáží přizpůsobit výklad znalostem ale i věku posluchače, věty mohou působit neobvykle a jejich řeč může být velmi hlasitá i v nekonfliktní situaci. Je pro ně důležité mít denní řád a režim, na který jsou zvyklí. Mají problém reagovat flexibilně na náhle vzniklé situace, neohlášené změny je mohou zneklidnit a vyvolat zvýšenou úzkost. Může se objevit nápadné, neobvyklé chování, které může okolí interpretovat i jako nevychovanost. Může se objevovat přecitlivělost na světlo, hluk nebo určité zvuky, problém s orientací na nových místech, sociální fobie, obtíže s pozorností (ADHD, ADD). V praktickém důsledku se objevují obtíže s organizací studijních povinností a času, proto je nutné pracovat na strategiích selfmanagementu.

 

 

S ohledem na různorodost v projevech je opodstatněné označení těchto poruch jako „spektrum“. Jedná se o širokou škálu, stupnici, která se může projevovat různými způsoby ve specifických kontextech a oblastech. Studenti s poruchou autistického spektra jednoduše jinak zpracovávají, vyhodnocují a jinak reagují na informace než lidé bez této poruchy. Jak je patrné ze schematu, míra obtíží i jejich projevy se mohou lišit případ od případu a proto je nutné ke každému přistupovat individuálně.

Doporučení pro komunikaci se studentem s poruchou autistického spektra


Zkoušení

Při zkoušení mohou vyžadovat více času na formulaci odpověďi. Některým studentům bude doporučeno realizovat zkoušku písemnou formou, jiným zase ústní.

Orientace v prostoru/času

Mohou potřebovat pomoc s orientací v budově, v rozvrhu. Ve výuce s nimi může být asistent. Míra pomoci asistenta závisí na konkrétních potřebách studenta a na dohodě s pedagogem.

Specifika v účasti na výuce

Někteří studenti budou mít obtíže se zúčastnit interaktivní výuky se spolužáky, budou upřednostňovat klasický způsob přednášky místo práce ve skupinách, jiným tato skutečnost nebude činit obtíže.

Režim

Někteří vyžadují standardní denní režim a řád, cítí se tak bezpečněji a jistěji. Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích.

Specifické požadavky

Někteří studenti mohou potřebovat požadavky ke splnění předmětu v písemné podobě, stejně jako důležité informace týkající se organizace výuky.


Chování studenta ve výuce

Někteří studenti mohou působit jako nevychovaní, tak to ale není. Tento fakt je dán kombinací základních deficitů zdravotního postižení. V případě, že mnoho mluví, skáčou do řeči, mluví stále na jedno téma a zvyšují hlas, stačí taktně upozornit. Může se stát, že se urazí nebo rozhněvají, vztáhnou si promluvu na sebe, a to zejména v případě, že nepochopí specifické faktory promluvu druhého (např. ironii).

Jakékoli nestandardní chování studenta ve výuce je možné konzultovat s našim pracovníkem, který Vám doporučí, jak se studentem jednat.

Požadavky studenta vycházejí z jeho individuálních potřeb a v některých případech je nelze generalizovat. V případě, že Vaši výuku navštěvuje student s Aspergerovým syndromem, obraťte se prosím na nás.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Filozofické fakultě UP

Mgr. Monika Smolíková, Ph.D.
monika.smolikova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Pedagogické fakultě UP

Mgr. Kateřina Veselá
katerina.vesela01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Cyrilometodějské teologické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Fakultě zdravotnických věd UP

Mgr. Lenka Szokalová
lenka.szokalova01@upol.cz

Koordinátor pro studenty s poruchou autistického spektra

na Fakultě tělesné kultury UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru