Studenti s chronickým somatickým onemocněním


Kdo je student s chronickým somatickým onemocněním?


Student s onemocněním, které má dlouhé trvání (např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie apod.) a je spojeno s funkčními dopady na běžné aktivity studenta. Jedná se především o pravidelnou lékařskou péči spojenou se zvýšenou absencí studenta na výuce a režimovými opatřeními.

Doporučení pro výuku a zkoušení


Režim akademického roku

Vzhledem ke zdravotnímu stavu se u studentů setkáváme s náročnějším léčebným a rehabilitačním režimem. Tato skutečnost může zasahovat také do akademického roku – ať už výuky v rámci semestru nebo zkouškového období. Prosíme o respektování absencí, které vyplývají ze zdravotního stavu studenta. Pokud se jedná o plánovanou dlouhodobou absenci, je naší snahou situaci řešit schválením individuálního studijního plánu.

Zápisky a poznámky

V rámci výuky se můžeme setkat s limity v oblasti pořizování zápisků a poznámek. Možným řešením je využití notebooku, diktafonu, podpory asistenta – zapisovatele nebo ofocení zápisu spolužáka.

Další režimová opatření

Některá chronická somatická onemocnění vyžadují režimová opatření, která je potřeba dodržovat i v rámci výuky. Může se jednat o pravidelný čas příjmu potravy, aplikace léků nebo eliminace některých vnějších vlivů (zejména v případě epilepsie) apod. Prosíme orespektování těchto režimových opatření.


Pracovníci


Koordinátor pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
e.urbanovska@upol.cz

Koordinátor pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru