Spolupráce na výzkumné činnosti


Tato stránka slouží pro autory, kteří prostřednictvím Centra podpory studentů zamýšlí realizovat sběr dat pro své výzkumné záměry a jejich cíl se úzce dotýká studentů se specifickými potřebami v prostředí vysokých škol.

Informace pro autory výzkumů

Autory výzkumů žádáme o vyplnění příslušného formuláře a jeho zaslání na e-mailovou adresu martin.kozel@upol.cz

Upozornění

Rádi bychom upozornili všechny respondenty, že obsah výzkumných šetření je plně v gesci příslušného autora a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami za jejich obsahovou náplň nezodpovídá. Výzkumná šetření taktéž nejsou uložena na webových stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami, pro jejich vyplnění prosím rozklikněte příslušný odkaz, který je u nich uveden.

Aktuální výzkumná aktivita


Nežádoucí myšlenky a neužitečná přesvědčení o koktavosti jako prediktory sociální úzkosti

3.4.2024 – 17.4.2024

Autor (instituce)
Bc. Zuzana Vintrová, Filozofická fakulta, Psychologický ústav, Masarykova univerzita v Brně

Cílová skupina
Dospělé osoby s koktavostí, osoby s přímou zkušeností s dospělým balbutikem, osoby bez přímé zkušenosti s balbuties (kontrolní skupina)

Záměr
Hlavním cílem práce je zmapování nežádoucích myšlenek a přesvědčení o koktavosti a jejich vztahu k pociťované sociální úzkosti v českém prostředí. S tímto cílem se dále pojí detailnější prozkoumání dat, co se týče měření četnosti těchto myšlenek vzhledem k narušené komunikační schopnosti; víry v tyto myšlenky a míry znepokojení. Také bude vyhodnoceno, jakou roli hrají osobní údaje, především proměnné pohlaví, věk, vzdělání a aktuální služba podpory (např. logopedie, psychoterapie apod.). Dále bude zjišťováno, jak se v míře sociální úzkosti měřenou pomocí nežádoucích myšlenek liší osoby s koktavostí od osob bez diagnózy této NKS a bez přímé zkušenosti s balbutiky a jak se liší osoby s přímou zkušeností s balbuties.

Kontakt
Bc. Zuzana Vintrová, bp.vintrova@gmail.com

Dotazník pro VŠ studenta/studentku s PAS Pro účely závěrečné práce pro DPS na téma „Inkluze žáků a studentů s PAS – Aspergerovým syndromem na ZŠ 2.stupeň, SŠ, VOŠ a VŠ“

21.3.2024 – 15.4.2024

Autor (instituce)
Ing. Jana Zemánková, Vysoká škola ekonomická Praha, Doplňující pedagogické studium, fakulta Financí a účetnictví

Cílová skupina
Vysokoškolští studenti a studentky, případně již absolventi

Záměr
Záměrem práce je vyhodnotit současnou úroveň inkluze, jak skutečně funguje v praxi, z pohledu samotných studentů a pedagogů a cílem je vytvořit praktický návrh a rady, jak na jednotlivých stupních vzdělávání zlepšit podporu a podmínky pro tyto studenty, a vypracovat stručný a praktický Manuál pro pedagogy

Kontakt
Ing. Jana Zemánková – Jana.zemankova007@gmail.com

Verbální a neverbální komunikace u nevidomých

18.3.2024 –

Autor (instituce)
Lucie Flügelová, studentka 4. ročníku SŠ v Liberci 

Cílová skupina
Nevidomé osoby

Záměr
Analyzovat návyky v oblasti verbální a neverbální komunikace u nevidomých.

Kontakt
Lucie Flügelová – lucie.flugelova@seznam.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru