Dotazníky


Tato stránka slouží pro autory, kteří prostřednictvím Centra podpory studentů zamýšlí realizovat sběr dat pro své výzkumné záměry a jejich cíl se úzce dotýká studentů se specifickými potřebami v prostředí vysokých škol.

Umístění dotazníků na CPSSP

Autory dotazníků žádáme o vyplnění příslušného formuláře a jeho zaslání na e-mailovou adresu monika.smolikova@upol.cz

Upozornění

Rádi bychom upozornili všechny respondenty, že obsah dotazníků je plně v gesci příslušného autora a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nezodpovídá za obsahovou náplň dotazníků. Dotazníky taktéž nejsou uloženy na webových stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami, pro vyplnění prosím rozklikněte příslušný odkaz u dotazníků.

Aktivní dotazníky


Název dotazníku: Dotazník pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami kategorie F – studium v období pandemie koronaviru

15.8.2022 – 10.1.2023

Autor (instituce)
Radka Kovaříková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studentka Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Cílová skupina
Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami všech stupňů studia (Bc., Mgr./NMgr. i vyšší – doktorandi) spadající do kategorie F (psychické poruchy aj.)

Záměr
Cílem je zmapovat zkušenosti studentů se speciálními vzdělávacími potřebami kategorie F se studiem v období pandemie koronaviru a zejm. během distanční formy výuky.

Kontakt
rad.kovarikova@seznam.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru