Dotazníky


Tato stránka slouží pro autory, kteří prostřednictvím Centra podpory studentů zamýšlí realizovat sběr dat pro své výzkumné záměry a jejich cíl se úzce dotýká studentů se specifickými potřebami v prostředí vysokých škol.

Umístění dotazníků na CPSSP

Autory dotazníků žádáme o vyplnění příslušného formuláře a jeho zaslání na e-mailovou adresu martin.kozel@upol.cz

Upozornění

Rádi bychom upozornili všechny respondenty, že obsah dotazníků je plně v gesci příslušného autora a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nezodpovídá za obsahovou náplň dotazníků. Dotazníky taktéž nejsou uloženy na webových stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami, pro vyplnění prosím rozklikněte příslušný odkaz u dotazníků.

Aktivní dotazníky


Potřeby studentů se specifickými potřebami na VŠ

24.5.2023 –

Autor (instituce)
Jana Zdarsová, ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT

Cílová skupina
Studenti / studentky se specifickými potřebami

Záměr
zjistit, jak jsou studenti se specifickými potřebami spokojeni s modifikacemi (úpravami, adaptacemi, servisními a organizačními opatřeními) studia a nabízenými službami, které jim poskytují centra podpory studentů se specifickými potřebami jednotlivých univerzit

Kontakt
Jana.Zdarsova@cvut.cz

PŘÁTELSKÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY U LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

24.5.2023 – 31.5.2023

Autor (instituce)
Kateřina Slavíčková, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Cílová skupina
Lidé ve věku 18-30 let s poruchou autistického spektra

Záměr
identifikovat překážky, které navazování a udržení vztahů znesnadňují, a také se přiblížit tomu, co je potřebné, aby mohlo být navazování a udržení vztahů zvládnutelnější.

Kontakt

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru