Dotazníky


Tato stránka slouží pro autory, kteří prostřednictvím Centra podpory studentů zamýšlí realizovat sběr dat pro své výzkumné záměry a jejich cíl se úzce dotýká studentů se specifickými potřebami v prostředí vysokých škol.

Umístění dotazníků na CPSSP

Autory dotazníků žádáme o vyplnění příslušného formuláře a jeho zaslání na e-mailovou adresu martin.kozel@upol.cz

Upozornění

Rádi bychom upozornili všechny respondenty, že obsah dotazníků je plně v gesci příslušného autora a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami nezodpovídá za obsahovou náplň dotazníků. Dotazníky taktéž nejsou uloženy na webových stránkách Centra podpory studentů se specifickými potřebami, pro vyplnění prosím rozklikněte příslušný odkaz u dotazníků.

Aktivní dotazníky


Překážky využití informačních a komunikačních technologií a možnosti rozvoje ICT gramotnosti u osob s limitovanou schopností přístupu k informacím

20.2.2024 – 13.3.2024

Autor (instituce)
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Cílová skupina
Osoby se specifickými poruchami učení ve věku 16+

Záměr
Analyzovat a popsat překážky a možnosti využití IC technologií u osob se specifickými poruchami učení z hlediska jejich možností/bariér přístupu k informacím prostřednictvím IC technologií.

Kontakt
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. – havlis@pf.jcu.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru