Studenti s omezením hybnosti


Komu jsou naše služby určeny?


S postižením horních končetin

Tito studenti mají jemnou motoriku sníženou natolik, že mají problém operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.

S postižením dolních končetin

Tito studenti ke svému samostatnému pohybu potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Jakou podporu nabízíme?


Osobní asistence

 • zajišťujeme doprovod na výuku a jiné aktivity související se studiem (kurzy, workshopy, návštěva knihovny apod.)
 • asistence v rámci sebeobsluhy (asistence na kolejích – osobní hygiena, oblékání, příprava jídla apod.) a doprovod na mimouniverzitní/volnočasové aktivity (v těchto případech si službu hradí sám klient)

Adaptace studijních materiálů

 • zajišťujeme asistenty na přepis přednášek a seminářů – asistent je spolu se studentem na výuce a zapisuje nejen výklad přednášejícího, ale také průběh diskuze se studijní skupinou
 • nabízíme možnost zápůjčky diktafonu pro pořizování audiozáznamu ve výuce

Konzultační činnost

 • nabízíme konzultace k přijímacímu řízení
 • poskytujeme konzultace nejen studentům s omezením hybnosti, ale i jejich spolužákům
 • řešíme aktuální studijní záležitosti

Metodická pomoc a diferenciální diagnostika

 • pomoc se zpracováním individuálních studijních plánů
 • provádíme funkční diagnostiku (hodnocení dopadu specifických potřeb na průběh studia)
 • poskytujeme metodickou pomoc při adaptaci studijních podmínek (např. modifikace formy zkoušení, režimová opatření apod.)

Školící činnost

 • školíme asistenty z řad studentů k problematice omezení hybnosti 
 • školíme pedagogické i nepedagogické pracovníky UP k problematice omezení hybnosti

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory. Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

Navržená servisní a organizační opatření pro úpravu výuky a zkoušení vycházející z funkční diagnostiky jsou doporučením, vždy záleží také na požadavcích kladených ze strany příslušné fakulty ve vztahu k zvolenému studijnímu oboru.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

V případě uznání individuálního studijního plánu je nutné respektovat jeho podmínky, stanovené děkanem příslušné fakulty. Bližší informace o individuálním studijním plánu naleznete ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Palackého, který je zavěšen v sekci Legislativa.

 

 

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti

na všech fakultách UP mimo FTK UP

Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
e.urbanovska@upol.cz

Koordinátor pro studenty s omezením hybnosti

pouze na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Užitečné odkazy

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru