Autor: M D

„Psaný projev Neslyšících“

Vážení vyučující, milí studenti! Jak jsme slíbili, dnes přinášíme další video ze série, která vznikla pro potřeby výuky studentů se sluchovým postižením. Druhé video má název „Psaný projev Neslyšících“. Půjde v něm o situaci, kdy vyučující nemá zkušenost s tím, že Neslyšící mohou mít odlišný projev v psané češtině. Naše Neslyšící studentka nám to prostřednictvím tlumočníka vysvětlí. Na video se můžete podívat zde.   Video vzniklo z podpory projektu Olomouckého kraje “Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce”

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

„Tempo mluvčího a tlumočníka“

Vážení vyučující, milí studenti! Rádi bychom vám postupně představili novou sérii videí, která vznikla pro potřeby výuky studentů se sluchovým postižením. Na realizaci videí se podílel celý tým tlumočníků českého znakového jazyka ve spolupráci s dalšími kolegy z Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Neméně důležitou součástí natáčecího týmu byli také naši milí Neslyšící studenti. A k čemu videa slouží? Jde v podstatě o takový „návod“ jak co dělat nebo nedělat. V každém videu je vždy první scénka, která zobrazuje situaci a její řešení trochu nešťastným způsobem. Poté...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Výzkum v oblasti chronického únavového syndromu (ME/CFS)

Dobrý den, rádi bychom Vás informovali o dotazníku týkající se studentů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS) Cílem výzkumu je popsat, jaký vliv má toto onemocnění na vzdělávání a život studentů. Rádi bychom se pokusili zmapovat, jaká podpůrná opatření pomáhají studentům s ME/CFS nemoc zvládat a jaké možnosti neformální podpory jim nejvíce pomáhají zkvalitnit život. Výzkum se skládá ze dvou částí. V první části respondenti vyplní krátký dotazník, ve kterém jsou tázáni na informace o ME/CFS a svém studiu. Pokud mají zájem se zúčastnit i druhé části výzkumu, jejíž náplní je rozhovor, mohou...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Výzkum nevládní neziskové organizace In IUSTITIA

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o výzkumu zaměřeném na téma násilí na lidech s postižením. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na UP bylo osloveno, zda by se tohoto výzkumu mohli zúčastnit i naši studenti. Lidé s postižením jsou více ohroženi násilím než lidé bez postižení, jak prokázaly studie, včetně těch  sponzorovaných Světovou zdravotnickou organizací. V Česku však o zkušenostech lidí s postižením s násilím mnoho nevíme. Proto se organizace rozhodla realizovat online dotazník. Je určen lidem s postižením starším patnácti let a žijícím v Česku – dotazník mohou...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Nadace Olgy Havlové pomáhá studentce Nikole Niesytové

Dobrý den, milí studenti a vážení kolegové, kontaktovala nás nadace Olgy Havlové ohledně zveřejnění informací o sbírce na podporu studentky Nikoly Niesytové. Nikola požádala o pomoc při zajištění finanční prostředků na pořízení nových silnějších sluchadel, které nutně potřebuje. Jelikož pojišťovna hradí jen malý zlomek celkové částky a bohužel není v moci rodiny uhradit celou platbu, rozhodla se nadace se pro ni vytvořit veřejnou sbírku. Více informací a možnost přispět najdete na tomto odkaze: https://www.darujme.cz/projekt/1205421 V případě dotazů můžete kontaktovat Annu Libeňskou (koordinátorku...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Režim na UP od 25.10.2021

Režim na UP od 25. 10. 2021 v souvislostí s covidem-19 včetně doporučení a nařízení rektora V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky, která jsou níže ZVÝRAZNĚNA. Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat. _______________________________________________________________________ Ochrana dýchacích cest V souladu s avizovaným textem mimořádného opatření MZ...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Umění (ne)jen pro nevidomé

Muzeum Umění Olomouc a TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. by vám rádi představili projekt umělce z Loučné nad Desnou Petra Válka. Jedná se o několik uměleckých vstupů, k jejichž prezentaci jsou využívány orientační hlasové majáčky pro nevidomé. Jde tak o unikátní způsob, jak určitou formu umění přiblížit nevidomým a těžce slabozrakým, ba co víc, umělecké vstupy jsou přístupné zejména této skupině osob, neboť k jejich spuštění je potřeba vlastnit vysílač VPN, jenž zrakově postiženým slouží jako kompenzační pomůcka. Projekt reaguje na častý problém týkající se skutečnosti, že většina forem umění je...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Hands on Talk

Hands on Talk je novým a nevšedním projektem, který se zaměřuje na rozhovory s neslyšícími studenty nebo absolventy UP. Pedagogická fakulta dlouhodobě podporuje kulturu a vzdělávání lidí se sluchovým postižením a snaží se je zviditelňovat. V tomto projektu se rozebírá osobní zkušenost se studium na VŠ, a to v pozitivním i negativním slova smyslu. Reálné zpovědi jednotlivých studentů či absolventů UPOL mají přispět k rozšíření povědomí o problematice inkluze osob se sluchovým postižením na univerzitní půdě. Cílem je také ukázka osobnostní rozmanitosti neslyšících osob a jejich projevu. První...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Bílá pastelka

Milí kolegové a drazí studenti rádi bychom Vás informovali, že i letos bude probíhat sbírka Bílá pastelka, a to od 11. do 13.10.2021. Tento rok je možné přispět bezhotovostně na číslo účtu 8888332222/0800 s variabilním symbolem 3286. Můžete také použít QR kód (pri naskenovani QR kodu naskočí částka 100 Kč – tu však můžete libovolně měnit). Přispívat můžete už nyní a až do konce října. Bližší informace Vám poskytne paní Michaela Ševčíková Tyfloservis, o.p.s I.P. Pavlova 184A/69 779 00 Olomouc tel: 585 428 111, 608 572 351 sevcikova@tyfloservis.cz www.tyfloservis.cz www.bilapastelka.cz

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

V Centru to není jen o práci ;)

V červnu proběhla naprosto skvělá akce na které se sešli téměř všichni pracovníci Centra ;). Děkujeme za krásné přivítání u Lucky a Ondry a to, že jsme mohli společně posedět, popovídat, zbaštit všechno, na co jsme přišli a skvěle se pobavit u sportovních aktivit 🙂 Bylo to nepřekonatelné! Už teď se těšíme na další akce 😉

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Krásné léto všem!

Milí kolegové a drazí studenti, rádi bychom Vám touto cestou popřáli krásné léto a mnoho dnů plných odpočinku a lenošení! Pokud nás budete přes léto kontaktovat, je možné, že budeme taktéž odpočívat, ale určitě se Vám ozveme hned jak budeme opět v kancelářích ;). Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Zajímá vás koktavost a situace, které lidé s koktavostí zažívají?

Filip: „Zajímá vás koktavost a situace, jež lidé s koktavostí zažívají? Rádi byste se o této problematice dozvěděli více? V aktuálním čísle Listů klinické logopedie (LKL) nám byl publikován článek Vyhýbavé chování v komunikaci dospělých osob s koktavostí, jehož autorkou je PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D. ve spolupráci s nynější studentkou Univerzity Palackého v Olomouci (dále též UP) Vendulou Hurtovou a dvěma absolventy UP Mgr. Filipem Mikeskou a Mgr. Karlem Tlamychou. Všichni tři jsou členy CPSSP a do jisté míry se s koktavostí potýkají dnes a denně již od svého dětství. V článku se mimo jiné...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Vzdělávání tlumočníků ČZJ na UP

Naši tlumočníci se zúčastnili v tomto semestru tří různých kurzů, které jim umožnilo vedení Centra podpory absolvovat. Tyto kurzy byly vytvořeny tlumočníkům přímo na míru a postupně probrána témata, která jsou dobře využitelná v praxi při tlumočení výuky na UP. Kurzy vždy vedli úžasní Neslyšící – zkušení lektoři Tomáš Jelínek a Martin Kulda. Jednotlivé kurzy obsahovaly například tato témata: znaky států, zvířat, využití klasifikátorů a specifické znaky. Jeden z kurzů byl také zaměřen na to, jakým způsobem tlumočit citlivá témata, například z oblasti sexuality. Ve vzdělávání dále pokračujeme...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru