Vzdělávání tlumočníků ČZJ na UP

Naši tlumočníci se zúčastnili v tomto semestru tří různých kurzů, které jim umožnilo vedení Centra podpory absolvovat.

Tyto kurzy byly vytvořeny tlumočníkům přímo na míru a postupně probrána témata, která jsou dobře využitelná v praxi při tlumočení výuky na UP.

Kurzy vždy vedli úžasní Neslyšící – zkušení lektoři Tomáš Jelínek a Martin Kulda. Jednotlivé kurzy obsahovaly například tato témata: znaky států, zvířat, využití klasifikátorů a specifické znaky. Jeden z kurzů byl také zaměřen na to, jakým způsobem tlumočit citlivá témata, například z oblasti sexuality.

Ve vzdělávání dále pokračujeme – někteří z tlumočníků se chystají na letní intenzivní kurz a další školení jsou pak naplánována na zimní semestr. Mezi jinými i kurz se zaměřením na kulturu mluveného projevu tlumočníka, který povede externí tlumočnice s dlouholetou praxí.

Pevně věříme, že takové vzdělávání pomůže zkvalitnit náš tlumočnický projev a pro naše milé Neslyšící studenty bude studium na UP o to příjemnější.

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru