„Tempo mluvčího a tlumočníka“

Vážení vyučující, milí studenti!

Rádi bychom vám postupně představili novou sérii videí, která vznikla pro potřeby výuky studentů se sluchovým postižením.

Na realizaci videí se podílel celý tým tlumočníků českého znakového jazyka ve spolupráci s dalšími kolegy z Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Neméně důležitou součástí natáčecího týmu byli také naši milí Neslyšící studenti.

A k čemu videa slouží? Jde v podstatě o takový „návod“ jak co dělat nebo nedělat. V každém videu je vždy první scénka, která zobrazuje situaci a její řešení trochu nešťastným způsobem. Poté následuje řešení ideální a na závěr troška teorie a dovysvětlení obou scének.

Při výuce jsme se reálně setkali s mnoha situacemi, které byly náročné jak pro vyučujícího nebo tlumočníka, tak i pro Neslyšícího studenta. V hraných scénkách jsme tyto situace pojali s lehkou nadsázkou, nicméně jsme přesvědčeni, že nám všem to pomůže vyhnout se nedorozuměním při spolupráci 

Dnešní úvodní video má název „Tempo mluvčího a tlumočníka“. Jde o případ, kdy vyučující mluví extrémně rychle nebo naopak pomalu a uvidíte, jak se s tím tlumočník popere. Video můžete shlédnout kliknutím zde.

 

Video vzniklo z podpory projektu Olomouckého kraje „Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce“

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru