Režim na UP od 25.10.2021

Režim na UP od 25. 10. 2021 v souvislostí s covidem-19 včetně doporučení a nařízení rektora

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky, která jsou níže ZVÝRAZNĚNA.

Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat.

_______________________________________________________________________

Ochrana dýchacích cest

V souladu s avizovaným textem mimořádného opatření MZ ČR, se kterým vyslovila vláda dne 20. října 2021 souhlas, bude od 25. října 2021 do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti a akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP však nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit (pokud to specifika daného předmětu umožňují)

 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání;

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP rektor UP však doporučuje vyučujícím zvážit v průběhu rozvrhovaných výukových aktivit použití definované ochrany dýchacích cest  a nařizuje držet od studentů odstup minimálně 1,5 metru;

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP vyučujícím nařizuje a studentům silně doporučuje použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu zkoušky, zápočtu či kolokvia;

 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;

z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP doporučuje přednášejícím, pokud se jedná o zaměstnance UP, použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu přednášky;

 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech;
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie.

 _________________________________________________________________

Hromadné akademické obřady, kulturní akce a společenské akce (imatrikulace, promoce, kulturní, společenské a sportovní akce)

hromadných akademických obřadů (imatrikulace a promoce), a u kulturních, společenských a sportovních akcí (dále vše jako „akce“) je třeba zajistit následující:

 • pokud se akce koná ve vnitřních prostorách vysoké školy, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

U kulturních, společenských a sportovních akcí, které se konají ve venkovních prostorách, je třeba zajistit následující:

 • pokud se akce koná ve venkovních prostorách a akce se účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestup nejméně 1,5 metru, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T).

V případě potřeby lze využít veřejná testovací místa. 

 Uvedené opatření se však nevztahuje na vzdělávání poskytované vysokou školou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro účast na vzdělávání poskytovaném dle zákona o vysokých školách tedy není nutné dokládat bezinfekčnost, ledaže jde o níže uvedené případy příjezdu ze zahraničí.

Rektor UP nařizuje, aby vyučující poučili studenty o významu bezinfekčnosti před započetím rozvrhovaných výukových aktivit a zkoušek.

 _________________________________________________________________

Ubytování na kolejích

Pro ubytované na kolejích aktuálně platí tyto podmínky dle opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021 a dále tyto podmínky týkající se ochrany dýchacích cest.

 _________________________________________________________________

Příjezdy ze zahraničí

Pravidla pro příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí.

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru