Umění (ne)jen pro nevidomé

Muzeum Umění Olomouc a TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. by vám rádi představili projekt umělce z Loučné nad Desnou Petra Válka. Jedná se o několik uměleckých vstupů, k jejichž prezentaci jsou využívány orientační hlasové majáčky pro nevidomé. Jde tak o unikátní způsob, jak určitou formu umění přiblížit nevidomým a těžce slabozrakým, ba co víc, umělecké vstupy jsou přístupné zejména této skupině osob, neboť k jejich spuštění je potřeba vlastnit vysílač VPN, jenž zrakově postiženým slouží jako kompenzační pomůcka. Projekt reaguje na častý problém týkající se skutečnosti, že většina forem umění je pro osoby s těžkým postižením zraku nepřístupná a to buď zcela, anebo je k jejímu zpřístupnění zapotřebí asistence.

Máte-li zájem dozvědět se o projektu více informací, v kanceláři Mgr. Lucie Flekačové Ph.D. (tel. 585 635 338) si můžete půjčit brožuru, která je vyhotovena jak v tištěné verzi, tak v Braillově písmu. Pokud nevlastníte vysílač VPN, je možné si zapůjčit i ten.

Muzeum umění Olomouc bude též čas od času pořádat pro širokou veřejnost komentované procházky po lokacích příslušných hlasových majáčků. Aktuální informace naleznete na stránkách muzea:  www.muo.cz

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru