Výzkum v oblasti chronického únavového syndromu (ME/CFS)

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali o dotazníku týkající se studentů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS)

Cílem výzkumu je popsat, jaký vliv má toto onemocnění na vzdělávání a život studentů. Rádi bychom se pokusili zmapovat, jaká podpůrná opatření pomáhají studentům s ME/CFS nemoc zvládat a jaké možnosti neformální podpory jim nejvíce pomáhají zkvalitnit život. Výzkum se skládá ze dvou částí. V první části respondenti vyplní krátký dotazník, ve kterém jsou tázáni na informace o ME/CFS a svém studiu. Pokud mají zájem se zúčastnit i druhé části výzkumu, jejíž náplní je rozhovor, mohou nám zanechat na sebe kontakt. Následně si domluvíme schůzku, která proběhne na místě preference účastníka (např. v  oblíbené kavárně, u nich doma, přes videochat,…).

 

Výsledky tohoto výzkumu by měly sloužit jako inspirace a podpora pro všechny osoby, které se s ME/CFS setkávají. Projekt spolupracuje s nadačním fondem Neúnavní, jehož cílem je podpora lidí s ME/CFS. Neúnavní šíří osvětu o ME/CFS, nabízejí skupinové terapie, či se snaží o systematické změny pomocí vlastní advokační strategie. Více informací můžete najít na jejich webových stránkách.

V případě dotazů se můžete obrátit na Michaelu Slámovou: slamova.mich@gmail.com

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru