Výzkum nevládní neziskové organizace In IUSTITIA

Milí studenti,

rádi bychom Vás informovali o výzkumu zaměřeném na téma násilí na lidech s postižením. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na UP bylo osloveno, zda by se tohoto výzkumu mohli zúčastnit i naši studenti.

Lidé s postižením jsou více ohroženi násilím než lidé bez postižení, jak prokázaly studie, včetně těch  sponzorovaných Světovou zdravotnickou organizací. V Česku však o zkušenostech lidí s postižením s násilím mnoho nevíme. Proto se organizace rozhodla realizovat online dotazník. Je určen lidem s postižením starším patnácti let a žijícím v Česku – dotazník mohou tedy vyplnit i cizinci, pokud rozumí česky. Výsledky výzkumu budou použity při prosazování legislativní změny, která má zvýšit trestněprávní ochranu lidí s postižením před násilím. Více o tom na stránkách projektu: https://www.pravemprotipredsudkum.cz

Tento výzkum podpořili osobnosti z řad lidí se zdravotním postižením, ale také představitelé organizací, kteří s touto cílovou skupinou pracují: Gabriela Drastichová, Světluška; Hana Grygarová, poradní orgán KVOP; Erik Čipera, Asistence; Jiří Holzmann, The Tap Tap. Tito lidé natočili na podporu výzkumu videa, která  jsou zveřejněna na facebookovém profilu organizace: https://cs-cz.facebook.com/In-IUSTITIA-252375370791/

Výzkum organizace plánuje ukončit na konci listopadu.  V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Václava Walacha, Ph.D. (analytik, výzkumník In IUSTITIA, o.p.s.; www.in-ius.cz)

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru