International week 2023

V týdnu od 2. do 6. 10. 2023 proběhl na Pedagogické fakultě mezinárodní týden, během kterého mělo Centrum podpory studentů se specifickými potřebami příležitost představit se kolegům z Gruzie za účelem předání inspirace a příkladů dobré praxe, jak lze podpořit studenty se specifickými potřebami. Pracovnice Centra během své prezentace představily fungování Centra jak obecně, tak i ve vztahu k jednotlivým službám a kategoriím podpory. Věříme, že se návštěva Centra zahraničním kolegům líbila, a těší nás, že máme možnost přispět k dobré věci vlastními zkušenostmi.  Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Noc vědců 2023

6. 10. proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci Noc vědců, tentokrát s tématem „Tajemství“. V prostorách Pedagogické fakulty se k této příležitosti pro popularizaci vědy zapojilo se svým programem také Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pod dohledem pracovníků Centra si tak návštěvníci mohli například vyzkoušet nakreslit a vytisknout hmatový obrázek na Fuseru, což mělo zejména u dětí velký úspěch, nebo si zkusit něco vyluštit či napsat v Braillově písmu na Pichtově psacím stroji. Nechybělo ani hmatové pexeso a rozeznávání obrázků poslepu nebo možnost vyzkoušet...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Zaměstnanecký dobrovolnický den

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si zveřejnit událost Dobrovolnického centra UP, které letos poprvé pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem akci Zaměstnanecký dobrovolnický den, jež proběhne 20. října 2023. Akce bude zaměřena na výsadbu stromů a úklid či úpravu veřejné zeleně a bude probíhat na několika stanovištích v Olomouci a okolí, na která se můžete přihlásit do 6. října. Podrobnější informace i odkazy k přihlášení v případě zájmu naleznete pod tímto odkazem: https://www.upol.cz/dobrovolnicky-den/ Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

MEET UP

19. září proběhla na olomoucké náplavce univerzitní akce MEET UP, která každoročně umožňuje účastníkům seznámit se s univerzitními organizacemi a studentskými spolky a společně si užít start nového akademického roku díky bohatému celovečernímu programu. Svoji činnost v rámci prezentace univerzitních organizací představilo také CPSSP. Pracovníci Centra, jež na MEET UP participovali, si akci spolu s účastníky moc užili a jsou rádi, že mohli být součástí tohoto přínosného dne.  Tým CPSSP    

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Student engagement in focus: Share your student initiative! / Zapojení studentů centrem pozornosti: Sdílejte svoji studentskou iniciativu!

The idea of the University Community Active Participation (UNICOMM) project comes from the belief that higher education institutions are more than academic courses and research, and that everybody who moves within these institutional boundaries should be noticed and feel motivated to be engaged in the initiatives that they find important.   Do you want to share your initiatives with us? You are welcome to do so during our online event „Student engagement in focus“ on 17 October, 13:30 CET. Register at: https://eveeno.com/student_engagement_in_focus_unicomm   Překlad: Myšlenka projektu...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

„Jak Vám můžu pomoct?“ – workshop pro asistenty studentů se specifickými potřebami

O víkendu 16.–17. září 2023 proběhl v AC Baluo workshop pro asistenty Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Během dvou dnů se tak noví asistenti seznámili s různými kategoriemi zdravotního postižení a prakticky nacvičovali, co může jejich nová práce na univerzitě přinést. Pracovníci Centra podpory studentů během prvního dne představili jednotlivá postižení a jaké služby pro studenty nabízí. Po seznamovacích hrách jsme workshop zahájili prezentací o zrakovém postižení a nácvikem doprovodu studentů se ZP, kteří potřebují k prostorové orientaci asistenci. I obyčejné otevírání dveří...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Nástěnka CPSSP: Specifické poruchy učení

Milí kolegové a studenti, na nástěnce CPSSP (na chodbě u Ústavu speciálněpedagogických studií) aktuálně naleznete příspěvky týkající se kategorie specifické poruchy učení. Na nástěnce naleznete mimo jiné kontakty na koordinátory, přehled poskytovaných služeb či popis strategie práce s textem. Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

The European survey report is here! / Zpráva z evropského průzkumu je zde!

What values ​​are most important to students?  What to focus on if you want to engage young people: current important topics or their motivations? The UNICOMM Project consortium invites you to read the report “University as community: students’ perceptions of participation, engagement and belonging at European higher education institutions” – the result of a survey conducted among 465 students of European higher education institutions from over 20 countries. The publication is addressed not only for employees of universities and student organizations. It can also be a valuable source of knowledge...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Save the date: Student engagement in focus / Zapište si termín: Zapojení studentů centrem pozornosti

17 October, 13:30 – 16:00 CET We invite you to join the online event focusing on student engagement, especially participation in extracurricular activities, and its role and impact on belonging and a sense of community at higher education institutions. A more detailed agenda will be available shortly. Please register here WHAT you will get: Insight into the current level of student engagement and belonging: results from a Europe-wide survey Hands-on recommendations on how to devise suitable activities that match the needs and expectations of current student cohorts and how to enhance student...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Rozhovor s Kateřinou Korgerovou

Vážení kolegové a milí studenti, možná si pamatujete na únorový článek o studentce Kateřině Korgerové z Univerzity Palackého v Olomouci, která je zároveň klientkou Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Jako studentka s téměř úplnou ztrátou sluchu se objevila v časopise Jsem jedno ucho v souvislosti s nadcházejícím studijním pobytem ve Finsku. Pro Kateřinu se jednalo o velký životní krok plný výzev, a to nejen po stránce komunikace. Nyní bychom s Vámi po půl roce rádi touto cestou sdíleli rozhovor s Kateřinou, ve kterém se ohlíží na své zážitky a zkušenosti z Haaga-Helia University...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Orientační týden

V týdnu od 11. 9. 2023 proběhly na univerzitě orientační dny pro zahraniční studenty, v rámci kterých měli studenti jedinečnou možnost proniknout do akademického prostředí univerzity, dozvědět se o všech důležitých univerzitních zařízeních, která mohou chtít využívat, a stejně tak seznámit se s kulturním prostředím Olomouce a možnostmi, které město nabízí. Orientační dny proběhly na Právnické fakultě, Lékařské fakultě a dále v rámci Welcome office. Na programu participovali také pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, které kromě pozitivních ohlasů již během pár hodin po...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Bílá pastelka – nábor dobrovolníků

Vážení kolegové, milí studenti, blíží se každoroční sbírka Bílá pastelka a v této souvislosti si dovolujeme zveřejnit nabídku pro případné dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do prodeje bílých pastelek ve dnech 9. až 11. října a výtěžkem tak pomoci nevidomým. Podrobnější informace a kontakty jsou v případě zájmu ke stažení zde: Bílá pastelka – nábor dobrovolníků Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Noc vědců 2023

Vážení kolegové a milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na letošní Noc vědců, která se uskuteční 6. 10. 2023 a kde se mimo jiné na Pedagogické fakultě představí také Centrum podpory studentů se specifickými potřebami s bohatým programem „Tajemství smyslů„. V rámci našeho programu budete mít možnost nahlédnout na svět očima osob s postižením, seznámit se s každodenními výzvami, kterým čelí, a stejně tak vyzkoušet si některé ze způsobů, jak se dá s takovými překážkami vypořádat. Celý program Noci vědců si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách zde: Noc vědců 2023 Těšíme se na...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru