Výběrové řízení: Psycholog / Psycholožka CPSSP

Tým CPSSP hledá do svých řad nového kolegu / kolegyni na pozici Psycholog / Psycholožka Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Veškeré informace k pracovní pozici naleznete zde: https://pracuj.upol.cz/nc/zprava/clanek/psycholog-psycholozka-centra-podpory-studentu-se-specifickymi-potrebami/. Přihlášky k výběrovému řízení je možné podávat do 16.2. 2024 přes výše uvedený odkaz. Těšíme se na spolupráci.  Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Za sklem: skupina pro dospělé s poruchou autistického spektra

Milí studenti, rádi bychom Vám touto cestou dali vědět o nové svépomocné skupině pro dospělé s diagnózou porucha autistického spektra, která vznikla v centru Za sklem. Pravidelná setkání budou probíhat jednou za dva týdny a na první se můžete dostavit již 1. února. Vstup bude možný již od 15:30. Pro více informací o skupině či o průběhu setkávání se obraťte na vedoucí skupiny: jurkova@zasklem.com. Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Video: Community-based Education workshop

Dear colleagues and students, As you know, on 4th and 5th November 2023, a two-day Community-based Education workshop was held in collaboration with the APA Centre in AC Baluo in connection with UNICOMM project, which we wrote about here. We would now like to share with you a video that was produced on this occasion. We believe the video captures the amazing and energetic atmosphere that was created across the rich programme containing an abundance of teamwork, ice breakers and relaxation activities. You can watch the video under the following link: Video: Community-based workshop or on the...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Zveme Vás na den otevřených dveří!

Dne 27. ledna 2024 proběhne na Univerzitě Palackého v Olomouci den otevřených dveří a rádi bychom Vás tímto za Centrum podpory studentů se specifickými potřebami pozvali na Pedagogickou fakultu, kde Vám mezi 9. a 14. hodinou v místnosti N12 pracovníci CPSSP zodpoví Vaše dotazy ohledně možností poskytované podpory.  Podrobný rozpis programu a bližší informace k DOD na Pedagogické fakultě jsou k dispozici zde: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/den-otevrenych-dveri/ https://univerzitnimesto.cz/dod/pedagogicka-fakulta Těšíme se na viděnou, Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Veselé Vánoce!

Drazí kolegové a milí studenti, tým CPSSP Vám přeje krásné prožití vánočních svátků ve zdraví, pohodě a spokojenosti a šťastný nový rok plný úspěchů.  Těšíme se na Vás v roce 2024! Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Video: Workshop pro asistenty studentů se specifickými potřebami

Vážení kolegové a milí studenti, chtěli bychom se s Vámi podělit o video z workshopu pro asistenty studentů se specifickými potřebami, který proběhl 16.-17. září a na který stále s radostí vzpomínáme. Workshop proběhl ve spolupráci s Centrem APA a přinesl nám vedle cenných zkušeností také spoustu zážitků a, jak na videu nelze přehlédnout, úsměvů a pozitivní energie. V rámci nabitého programu této akce jsme se postavili do rolí nejen asistentů, ale také osob se zrakovým postižením, osob s omezenou hybností nebo i „figurín“ pro potřeby nácviku technik první pomoci (někteří z nás je...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Průvodce studiem na VŠ se zdravotním postižením

Vážení studenti, dovolujeme si sdílet souhrn rad určených středoškolským či nastupujícím vysokoškolským studentům ohledně vysokoškolského studia se zdravotním postižením, který na svých stránkách publikuje C&A. Přehled se týká možností studentů se zdravotním postižením od podání přihlášky na VŠ až po samotné zakončení studia a tipů, čeho během studia využít.  Článek naleznete zde: https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/zdravotni-postizeni-a-vysokoskolske-vzdelavani Tým CPSSP.

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Dobropunč pro TyfloCentrum Olomouc 2023

Vážení kolegové a drazí studenti, dovolujeme si touto cestou dát Vám vědět o nadcházející akci Dobropunč, kterou pořádá TyfloCentrum Olomouc a která se uskuteční 17. prosince od 10. do 22. hodiny. Jedná se o charitativní prodej punče, jehož zakoupením můžete přispět na dobrou věc a podpořit neziskovou organizaci pomáhající nevidomým. Další podrobnosti naleznete zde: Dobropunč 2023 CPSSP Vám srdečně děkuje za podporu akce. Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 1. 12. 2023

Vážení návštěvníci dne otevřených dveří,  za Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Vám srdečně děkujeme za Vaší účast na dni otevřených dveří a věříme, že jste si den užili stejně jako my. Doufáme, že jsme zodpověděli všechny Vaše otázky a že se s Vámi opět uvidíme v příštím roce.  Tým CPSSP    

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Unicomm Achieves Excellence: Community-Based Education Workshop

Dear colleagues and students, on the 4th and 5th November 2023, a two-day Community-based Education workshop was held within the framework of UNICOMM project. The workshop took place at the Faculty of Physical Culture under the leadership of its main coordinators Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. and Mgr. Lucie Ješinová from the Support Centre for Students with Special Needs and under the guidance of experienced lecturers provided the participating students with a one-of-a-kind opportunity to gain insight into the complexities of creating an inclusive environment, get a better understanding of group...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Vánoční hvězda

Vážení kolegové a milí studenti, rádi bychom Vás pozvali k prodeji vánoční hvězdy, který se na PdF UP bude konat 30. 11. a 1. 12. 2023 v rámci sbírky Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí (www.sancecz.org). Výtěžek bývá pravidelně využit na humanizaci nemocničního prostředí, nákup zdravotnických potřeb, finanční i sociální pomoci rodinám a další související účely. Pokud chcete pomoci těžce nemocným dětem prostřednictvím zakoupení vánoční hvězdy, navštivte prodejní místa v následujících časech a stanovištích:  30. 11. 2023 od 9:00 do cca 16:30 hod....

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Zveme Vás na den otevřených dveří!

1. prosince 2023 proběhne na Univerzitě Palackého v Olomouci den otevřených dveří a rádi bychom Vás tímto pozvali na Pedagogickou fakultu, kde Vám mezi 9. a 14. hodinou v místnosti N12 pracovníci CPSSP zodpoví Vaše dotazy ohledně podpory studentů se specifickými potřebami.  Podrobný rozpis programu DOD na Pedagogické fakultě je k dispozici zde: https://www.univerzitnimesto.cz/dod/pedagogicka-fakulta Těšíme se na viděnou, Tým CPSSP  

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

ZaZraky v časopise ZORA

Drazí kolegové a milí studenti, dovolujeme si touto cestou s Vámi sdílet naši radost z vydání článku o podcastu ZaZraky v časopise ZORA. Časopis je určen pro osoby se zrakovým postižením, vychází v Braillově písmu i zvětšeném černotisku a naleznete zde například informace o vývoji, výrobě a užívání kompenzačních pomůcek, o současných trendech na poli školství a pracovního uplatnění, či také aktuální informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí. Článek o devítídílném podcastu CPSSP věnujícím se zkušenostem zrakově postižených studentů i absolventů Univerzity Palackého v Olomouci...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Komunitní vzdělávání / Community-based education

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,  rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k zapojení se do nového C předmětu s názvem Komunitní vzdělávání (Community-based education), který bude realizován formou víkendového workshopu v termínu 4.−5. 11. 2023 v prostorách AC Baluo. Workshop bude prakticky orientovaný. Čeká na vás celá řada team-buildingových aktivit, aktivity orientované na kooperaci, řešení problémů, ale také aktivity zaměřené na Váš osobnostní a sociální rozvoj. Čekají Vás také činnosti orientované na snížení stresu a napětí jako jsou např. relaxační a dechové techniky orientované...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru