Student engagement in focus: Share your student initiative! / Zapojení studentů centrem pozornosti: Sdílejte svoji studentskou iniciativu!

The idea of the University Community Active Participation (UNICOMM) project comes from the belief that higher education institutions are more than academic courses and research, and that everybody who moves within these institutional boundaries should be noticed and feel motivated to be engaged in the initiatives that they find important.

 
Do you want to share your initiatives with us? You are welcome to do so during our online event „Student engagement in focus“ on 17 October, 13:30 CET.

Register at: https://eveeno.com/student_engagement_in_focus_unicomm

 

Překlad:

Myšlenka projektu UNICOMM (University Community Active Participation) vychází z přesvědčení, že vysokoškolské instituce jsou více než pouhé výukové předměty a akademické výzkumy, a že každý, kdo se pohybuje mezi těmito institucionálními hranicemi, by měl být vnímán a cítit se motivován k zapojení se do iniciativ, které považuje za důležité.

Chcete se s námi podělit o svoji iniciativu? Jste vítání, abyste tak učinili během naší online akce „Student engagement in focus“, která proběhne 17. října ve 13:30 hodin.

Registrujte se na: https://eveeno.com/student_engagement_in_focus_unicomm

 

 

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru