Noc vědců 2023

6. 10. proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci Noc vědců, tentokrát s tématem „Tajemství“. V prostorách Pedagogické fakulty se k této příležitosti pro popularizaci vědy zapojilo se svým programem také Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pod dohledem pracovníků Centra si tak návštěvníci mohli například vyzkoušet nakreslit a vytisknout hmatový obrázek na Fuseru, což mělo zejména u dětí velký úspěch, nebo si zkusit něco vyluštit či napsat v Braillově písmu na Pichtově psacím stroji. Nechybělo ani hmatové pexeso a rozeznávání obrázků poslepu nebo možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí (samozřejmě s páskou přes oči. :-)). Se svým programem se ale představili také pracovníci i z jiných kategorií, než je oblast zrakového postižení. Návštěvníci měli také možnost dozvědět se bližší informace o problematice autismu a duševním onemocnění a prostřednictvím sluchátek si vyzkoušet tzv. sensory overload (smyslové přetížení), tedy stav, při kterém dochází u osoby s poruchou autistického spektra ke zvýšenému vnímání smyslových vjemů do té míry, že jsou pro danou osobu nepříjemné. V neposlední řadě si návštěvníci mohli také vyzkoušet zdolat překážkovou dráhu při jízdě na vozíku.

Naši pracovníci jsou rádi za velmi vysokou návštěvnost a příjemnou atmosféru, které se s návštěvníky povedlo dosáhnout, a těší se na viděnou opět za rok na Noci vědců 2024.

Tým CPSSP

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru