Komunitní vzdělávání / Community-based education

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti, 

rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k zapojení se do nového C předmětu s názvem Komunitní vzdělávání (Community-based education), který bude realizován formou víkendového workshopu v termínu 4.5. 11. 2023 v prostorách AC Baluo. Workshop bude prakticky orientovaný. Čeká na vás celá řada team-buildingových aktivit, aktivity orientované na kooperaci, řešení problémů, ale také aktivity zaměřené na Váš osobnostní a sociální rozvoj. Čekají Vás také činnosti orientované na snížení stresu a napětí jako jsou např. relaxační a dechové techniky orientované na mindfullness. Předmět najdete v systému Stag pod zkratkou USS/EUKMV Community-based education. Pro jeho zapsání je nutné kontaktovat garantky předmětu: lucie.jesinova@upol.cz, anebo lucie.flekacova@upol.cz, které Vám pomohou s jeho zápisem. Registrace je možná nejpozději do neděle 22. 10. 2023

Sylabus předmětu je k nahlédnutí zde: USS/EUKMV

Těšíme se na Vás! 

 

Dear students,

we would like to invite you to participate in the new C course called Community-based education, which will take place as a weekend workshop on 4th-5th November 2023 at AC Baluo. The workshop will be practically oriented. There will be a plethora of team-building activities, co-operation oriented and problem-solving activities, even activities aimed at your personal and social development awaiting you. Furthermore, activities focused on reducing stress and tension, such as relaxation and breathing techniques aimed at mindfulness are also included. You can find the course in the Stag system under the abbreviation USS/EUKMV Community-based education. To register it, you must contact the course guarantors: lucie.jesinova@upol.cz or lucie.flekacova@upol.cz, who will assist you in registering it. Registration is possible until Sunday 22th October 2023.

You can view the course syllabus here: USS/EUKMV

We are looking forward to seeing you!

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru