International week 2023

V týdnu od 2. do 6. 10. 2023 proběhl na Pedagogické fakultě mezinárodní týden, během kterého mělo Centrum podpory studentů se specifickými potřebami příležitost představit se kolegům z Gruzie za účelem předání inspirace a příkladů dobré praxe, jak lze podpořit studenty se specifickými potřebami. Pracovnice Centra během své prezentace představily fungování Centra jak obecně, tak i ve vztahu k jednotlivým službám a kategoriím podpory. Věříme, že se návštěva Centra zahraničním kolegům líbila, a těší nás, že máme možnost přispět k dobré věci vlastními zkušenostmi. 

Tým CPSSP

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru