Autor: Martin Kozel

Dobropunč pro TyfloCentrum Olomouc 2023

Vážení kolegové a drazí studenti, dovolujeme si touto cestou dát Vám vědět o nadcházející akci Dobropunč, kterou pořádá TyfloCentrum Olomouc a která se uskuteční 17. prosince od 10. do 22. hodiny. Jedná se o charitativní prodej punče, jehož zakoupením můžete přispět na dobrou věc a podpořit neziskovou organizaci pomáhající nevidomým. Další podrobnosti naleznete zde: Dobropunč 2023 CPSSP Vám srdečně děkuje za podporu akce. Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří 1. 12. 2023

Vážení návštěvníci dne otevřených dveří,  za Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Vám srdečně děkujeme za Vaší účast na dni otevřených dveří a věříme, že jste si den užili stejně jako my. Doufáme, že jsme zodpověděli všechny Vaše otázky a že se s Vámi opět uvidíme v příštím roce.  Tým CPSSP    

Pokračovat ve čtení

Unicomm Achieves Excellence: Community-Based Education Workshop

Dear colleagues and students, on the 4th and 5th November 2023, a two-day Community-based Education workshop was held within the framework of UNICOMM project. The workshop took place at the Faculty of Physical Culture under the leadership of its main coordinators Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. and Mgr. Lucie Ješinová from the Support Centre for Students with Special Needs and under the guidance of experienced lecturers provided the participating students with a one-of-a-kind opportunity to gain insight into the complexities of creating an inclusive environment, get a better understanding of group...

Pokračovat ve čtení

Vánoční hvězda

Vážení kolegové a milí studenti, rádi bychom Vás pozvali k prodeji vánoční hvězdy, který se na PdF UP bude konat 30. 11. a 1. 12. 2023 v rámci sbírky Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí (www.sancecz.org). Výtěžek bývá pravidelně využit na humanizaci nemocničního prostředí, nákup zdravotnických potřeb, finanční i sociální pomoci rodinám a další související účely. Pokud chcete pomoci těžce nemocným dětem prostřednictvím zakoupení vánoční hvězdy, navštivte prodejní místa v následujících časech a stanovištích:  30. 11. 2023 od 9:00 do cca 16:30 hod....

Pokračovat ve čtení

Zveme Vás na den otevřených dveří!

1. prosince 2023 proběhne na Univerzitě Palackého v Olomouci den otevřených dveří a rádi bychom Vás tímto pozvali na Pedagogickou fakultu, kde Vám mezi 9. a 14. hodinou v místnosti N12 pracovníci CPSSP zodpoví Vaše dotazy ohledně podpory studentů se specifickými potřebami.  Podrobný rozpis programu DOD na Pedagogické fakultě je k dispozici zde: https://www.univerzitnimesto.cz/dod/pedagogicka-fakulta Těšíme se na viděnou, Tým CPSSP  

Pokračovat ve čtení

ZaZraky v časopise ZORA

Drazí kolegové a milí studenti, dovolujeme si touto cestou s Vámi sdílet naši radost z vydání článku o podcastu ZaZraky v časopise ZORA. Časopis je určen pro osoby se zrakovým postižením, vychází v Braillově písmu i zvětšeném černotisku a naleznete zde například informace o vývoji, výrobě a užívání kompenzačních pomůcek, o současných trendech na poli školství a pracovního uplatnění, či také aktuální informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí. Článek o devítídílném podcastu CPSSP věnujícím se zkušenostem zrakově postižených studentů i absolventů Univerzity Palackého v Olomouci...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Komunitní vzdělávání / Community-based education

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,  rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k zapojení se do nového C předmětu s názvem Komunitní vzdělávání (Community-based education), který bude realizován formou víkendového workshopu v termínu 4.−5. 11. 2023 v prostorách AC Baluo. Workshop bude prakticky orientovaný. Čeká na vás celá řada team-buildingových aktivit, aktivity orientované na kooperaci, řešení problémů, ale také aktivity zaměřené na Váš osobnostní a sociální rozvoj. Čekají Vás také činnosti orientované na snížení stresu a napětí jako jsou např. relaxační a dechové techniky orientované...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

International week 2023

V týdnu od 2. do 6. 10. 2023 proběhl na Pedagogické fakultě mezinárodní týden, během kterého mělo Centrum podpory studentů se specifickými potřebami příležitost představit se kolegům z Gruzie za účelem předání inspirace a příkladů dobré praxe, jak lze podpořit studenty se specifickými potřebami. Pracovnice Centra během své prezentace představily fungování Centra jak obecně, tak i ve vztahu k jednotlivým službám a kategoriím podpory. Věříme, že se návštěva Centra zahraničním kolegům líbila, a těší nás, že máme možnost přispět k dobré věci vlastními zkušenostmi.  Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Noc vědců 2023

6. 10. proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci Noc vědců, tentokrát s tématem „Tajemství“. V prostorách Pedagogické fakulty se k této příležitosti pro popularizaci vědy zapojilo se svým programem také Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Pod dohledem pracovníků Centra si tak návštěvníci mohli například vyzkoušet nakreslit a vytisknout hmatový obrázek na Fuseru, což mělo zejména u dětí velký úspěch, nebo si zkusit něco vyluštit či napsat v Braillově písmu na Pichtově psacím stroji. Nechybělo ani hmatové pexeso a rozeznávání obrázků poslepu nebo možnost vyzkoušet...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Zaměstnanecký dobrovolnický den

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si zveřejnit událost Dobrovolnického centra UP, které letos poprvé pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem akci Zaměstnanecký dobrovolnický den, jež proběhne 20. října 2023. Akce bude zaměřena na výsadbu stromů a úklid či úpravu veřejné zeleně a bude probíhat na několika stanovištích v Olomouci a okolí, na která se můžete přihlásit do 6. října. Podrobnější informace i odkazy k přihlášení v případě zájmu naleznete pod tímto odkazem: https://www.upol.cz/dobrovolnicky-den/ Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

MEET UP

19. září proběhla na olomoucké náplavce univerzitní akce MEET UP, která každoročně umožňuje účastníkům seznámit se s univerzitními organizacemi a studentskými spolky a společně si užít start nového akademického roku díky bohatému celovečernímu programu. Svoji činnost v rámci prezentace univerzitních organizací představilo také CPSSP. Pracovníci Centra, jež na MEET UP participovali, si akci spolu s účastníky moc užili a jsou rádi, že mohli být součástí tohoto přínosného dne.  Tým CPSSP    

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Student engagement in focus: Share your student initiative! / Zapojení studentů centrem pozornosti: Sdílejte svoji studentskou iniciativu!

The idea of the University Community Active Participation (UNICOMM) project comes from the belief that higher education institutions are more than academic courses and research, and that everybody who moves within these institutional boundaries should be noticed and feel motivated to be engaged in the initiatives that they find important.   Do you want to share your initiatives with us? You are welcome to do so during our online event „Student engagement in focus“ on 17 October, 13:30 CET. Register at: https://eveeno.com/student_engagement_in_focus_unicomm   Překlad: Myšlenka projektu...

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

„Jak Vám můžu pomoct?“ – workshop pro asistenty studentů se specifickými potřebami

O víkendu 16.–17. září 2023 proběhl v AC Baluo workshop pro asistenty Centra podpory studentů se specifickými potřebami. Během dvou dnů se tak noví asistenti seznámili s různými kategoriemi zdravotního postižení a prakticky nacvičovali, co může jejich nová práce na univerzitě přinést. Pracovníci Centra podpory studentů během prvního dne představili jednotlivá postižení a jaké služby pro studenty nabízí. Po seznamovacích hrách jsme workshop zahájili prezentací o zrakovém postižení a nácvikem doprovodu studentů se ZP, kteří potřebují k prostorové orientaci asistenci. I obyčejné otevírání dveří...

Pokračovat ve čtení

Nástěnka CPSSP: Specifické poruchy učení

Milí kolegové a studenti, na nástěnce CPSSP (na chodbě u Ústavu speciálněpedagogických studií) aktuálně naleznete příspěvky týkající se kategorie specifické poruchy učení. Na nástěnce naleznete mimo jiné kontakty na koordinátory, přehled poskytovaných služeb či popis strategie práce s textem. Tým CPSSP

Pokračovat ve čtení

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru