Archivy: bezbarierova

Pedagogická fakulta Purkrabská 2

V současné době prochází budova rekonstrukcí INTERIÉR A VSTUP Mapování budovy probíhalo během její rekonstrukce. Očekávaná doba dokončení prací je letní semestr roku 2018/2019.   U objektu se nenachází vyhrazené parkovací stání, ale je možno zaparkovat přímo u školy (jednosměrný provoz). Přístup k budově je obtížný, tvořen historickou dlažbou se sklonem podélným (prostor před hlavním vchodem) – 10,51 %. Vodicí linie zcela chybí. Přístupnost vstupu je bez převýšení. Plocha před dveřmi je dostatečně velká vzhledem k šířce dveří min. 160 cm, hloubka dostatečná. Zvonek a AOM chybí. Vstup je...

Pokračovat ve čtení

Pedagogická fakulta Jezuitský konvikt

INTERIÉR A VSTUP U objektu se nenachází parkovací stání. Neznačené a nevyhrazené parkování se nachází při průjezdu vstupní chodbou na nádvoří, kde vpravo za další budovu je několik parkovacích stání. Přístup k budově je obtížný, tvořen historickou dlažbou s nepravidelným sklonem (sklon podélný 10,51%, sklon příčný 6,99%). Vodicí linie zcela chybí. Přístupnost vstupu do areálu je bez převýšení. Po levé straně se nachází hlavní vstup do budovy, k němuž vedou 4 schody (výška 13 cm, hloubka 26 cm). Plocha před dveřmi (šířka 265 cm, hloubka 181 cm), zvonek či AOM chybí. Vstup je tvořen dvoukřídlými,...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta Křížkovského 14

INTERIÉR A VSTUP Parkoviště se nachází na stejné ulici u budovy č. 10, kde se nacházejí dvě vyhrazená parkovací místa. Přístupnost k budově je po silnici zhruba šedesát metrů. Přístup ke vstupu, který tvoří dřevěná brána do nádvoří, vede po asfaltové silnici, v silnici jsou menší výtluky, podélný sklon činí 9,3 %, příčný potom 4,3 %. Vodicí linie chybí. Plocha přede dveřmi je dostatečná, zvonek chybí. Jako vrátnice slouží společná vrátnice na budově Křížkovského 10, která je vzdálena zhruba 60 metrů. Stejně tak chybí akustický orientační majáček. Dveře do nádvoří jsou jednokřídlé, mechanické,...

Pokračovat ve čtení

Hlavní knihovna UP Zbrojnice

INTERIÉR A VSTUP U objektu jsou vyhrazena dvě šikmá parkovací místa v ul. Křížkovského. Přístup od parkování ke vstupu do knihovny je tvořen asfaltovou komunikací, s mírným příčným sklonem. Přímo před vstupem je obrubník s „nedokonalým“ nájezdem a povrch chodníku je tvořen historickými kostkami. Hlavní vstup do knihovny je tvořen masivními dvoukřídlými dveřmi (průjezdová šířka hlavního křídla 101 cm) otevírajícími se dovnitř (během dne bývají otevřené). Dále následuje prostorný domovní průchod, kde je podlaha tvořena hladkou historickou dlažbou. Po pravé straně je vstup do univerzitního knihkupectví,...

Pokračovat ve čtení

Centrum kinantropologického výzkumu FTK

INTERIÉR A VSTUP Vyhrazená parkovací místa se nachází za budovou AC Baluo a CKV. Hlavní vstup do budovy je společný se vstupem do Balua a je volně přístupný. Nachází se v horní části kampusu Neředín, podélný sklon je 4,3 %, povrch je tvořen dlážděním a asfaltem. Hlavní vstup: vchodové jednokřídlé dveře do AC Baluo mají průjezdnou šířku 115 cm, otvírají se mechanicky a ven. Vedle vchodu se nachází ve výšce 96 cm zvonek s interkomem. Vstupní dveře jsou prosklené s kontrastním značením ve spodní i horní výškové úrovni. Prostor v zádveří i před vstupem je dostatečný. Při vstupu hlavním vchodem...

Pokračovat ve čtení

Fakulta tělesné kultury Tř. Míru 117

INTERIÉR A VSTUP U objektu je vyhrazené parkování (1 místo). Bezbariérový přístup do budovy je možný vedlejším (bočním) vchodem.  Vyznačený vedlejší vstup má dostatečný manipulační prostor před dveřmi, povrch je tvořen zámkovou dlažbou. Vstup je uzamčený – přístup zajistí vrátnice (k dispozici telefonní číslo nebo lze použít zvonek – ve výšce 117 cm, odsazen 15 cm od rohu, pouze zvonění, počkat na obsluhu). Vstup je tvořen jednokřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 94 cm) otevírajícími se ven, s prahovým převýšením 2 cm. Dále se prochází menším zádveřím bez schodů šířky 147 cm a hloubky...

Pokračovat ve čtení

Fakulta tělesné kultury Tř. Míru 111

INTERIÉR A VSTUP U objektu je vyhrazeno 1 šikmé parkovací stání. Přístup ke vstupu do budovy je bez obtíží. Přístupová komunikace má mírný podélný i příčný sklon (podélný 2,6 %; příčný 2,2 %), Povrch je ze zámkové dlažby, s obrubníkem bez nájezdu. Bezbariérový vstup do budovy je možný volně otevřeným hlavním vchodem, s dostatečným manipulačním prostorem před dveřmi. Vstup je tvořen dvoukřídlými, automatickými dveřmi (průjezdová šířka 125 cm) otevírajícími se do stran, s prahovým převýšením 2 cm. Dále se prochází menším zádveřím bez schodů šířky 290 cm a hloubky 184 cm. Ze zádveří vedou dvoukřídlé,...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta – Vodární 6

INTERIÉR A VSTUP U objektu se nenachází parkovací stání. Ulice, ve které se budova nachází, je celá v kopci. Přístup k budově je tedy obtížný, tvořen historickou dlažbou s nepravidelným sklonem (sklon podélný 12 %, sklon příčný 7 %). Vodicí linie zcela chybí. Přístupnost vstupu se ztížena obrubníkem výšky 5 cm, který je třeba překonat. Prostor před hlavním vstupem do budovy je dostatečně prostorný, zvonek je umístěn ve výšce 153 cm, od rohu odsazen o 68 cm. Vstup je tvořen dvoukřídlými, mechanickými dveřmi (průjezdová šířka 93 cm, šířka vedlejšího křídla 103 cm) otevírajícími se dovnitř s prahovým...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta Purkrabská 2

V současné době prochází budova rekonstrukcí INTERIÉR A VSTUP Mapování budovy probíhalo během její rekonstrukce. Očekávaná doba dokončení prací letní semestr roku 2018/2019.   U objektu se nenachází vyhrazené parkovací stání, ale je možno zaparkovat přímo u školy (jednosměrný provoz). Přístup k budově je obtížný, tvořen historickou dlažbou se sklonem podélným (prostor před hlavním vchodem) – 10,51%. Vodicí linie zcela chybí. Přístupnost vstupu je bez převýšení.  Plocha před dveřmi je dostatečně velká vzhledem k šířce dveří min. 160 cm, hloubka dostatečná. Zvonek a AOM chybí. Vstup...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta Na Hradě 5

INTERIÉR A VSTUP Budova se nachází vedle kaple sv. Sarkandra, vyhrazené parkovací stání u budovy není, pouze obyčejné placené parkoviště.  Přístup do budovy je poměrně obtížný (což z objektu dělá objekt částečně přístupný) vede po přístupové komunikaci, která je vydlážděná historickou dlažbou. Podélný sklon činí 5,2 % a příčný 4,37 %. Vodicí linie k budově chybí. Přístup k budově vede přes obrubník, který je ovšem před hlavním vstupem snížen na minimum. Hlavní vstup do budovy je bez převýšení, plocha před ním dostatečná. Zvonek se nachází napravo ve výšce 150 cm a je odsazen od rohu 64 cm,...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta Křížkovského 513/12

INTERIÉR A VSTUP Parkoviště se nachází na stejné ulici u budovy č. popisné 10, kde se nacházejí dvě vyhrazená parkovací místa. Přístupnost k budově je po silnici zhruba padesát metrů. Je možné také využít chodník s nájezdem, ale následně chybí sjezd dolů. Přirozenou linii tvoří zeď a u hlavního vchodu hrana obrubníku. Před hlavním vchodem je poměrně náročný přístup, kdy prostor před vchodem je dlážděn historickou dlažbou. Podélný sklon je 10 %, příčný potom 6 %. Před vchodem nejsou žádné schody. Plocha před vstupem je dostatečná. U hlavního vchodu chybí AOM (akustický orientační majáček), zvonek...

Pokračovat ve čtení

Filozofická fakulta Křížkovského 10

VSTUP Parkoviště se nachází hned u vstupu budovy č. 10, kde se nacházejí dvě vyhrazená parkovací místa, popřípadě je možné se dopravit tramvají na zastávku Náměstí Republiky, která je vzdálena zhruba 200 metrů. Parkování je ale dle pana vrátného možné i na nádvoří. Pro vstup do budovy je nutné nejdříve projít dvěma historickými dvoukřídlými vraty, kdy průjezdová šířka činí 250 cm při otevřených obou křídlech, která jsou dle vrátnice otevřena prakticky kdykoliv, v případě jednoho křídla je průjezdná šířka 83 cm. Před vraty se nachází nájezd z historické dlažby o podélném sklonu 13,5 % a příčném...

Pokračovat ve čtení

Umělecké centrum UP – Jezuitský konvikt

INTERIÉR A VSTUP U objektu se nenachází parkovací stání. Neznačené a nevyhrazené parkování se nachází při průjezdu vstupní chodbou na nádvoří, kde vpravo za další budovou je několik parkovacích stání. Přístup k budově je obtížný, tvořen historickou dlažbou s nepravidelným sklonem (sklon podélný 10,51 %, sklon příčný 6,99 %). Vodicí linie zcela chybí. Přístupnost vstupu do areálu je bez převýšení. Po levé straně se nachází hlavní vstup do budovy, k němuž vedou 4 schody (výška 13 cm, hloubka 26 cm). Plocha před dveřmi (šířka 265 cm, hloubka 181 cm), zvonek či AOM chybí. Vstup je tvořen dvoukřídlými,...

Pokračovat ve čtení

CMTF – Univerzitní 244/22

INTERIÉR A VSTUP Hlavní vstup je situován ze strany ulice Univerzitní 244/22. U hlavního vstupu se nachází placené parkoviště (6 míst vpravo i vlevo), není zde bezbariérové parkovací stání. Ke vstupu je potřeba překonat patník (v. 5 cm). Povrch kolem budovy je zhoršený, stará zámecká dlažba. Vstupní dveře jsou historické, těžké jednokřídlé, mechanické a hůře se otevírají směrem dovnitř (š. hl. křídla 99 cm). Je vhodné mít s sebou asistenta. U vchodu je umístěn zvonek (i se schodem je výšce 160 cm, pouze zvonění). Není zde umístěn akusticky orientační majáček. Šířka zádveří u hlavního vchodu...

Pokračovat ve čtení

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru