Filozofická fakulta Křížkovského 14


INTERIÉR A VSTUP

Parkoviště se nachází na stejné ulici u budovy č. 10, kde se nacházejí dvě vyhrazená parkovací místa. Přístupnost k budově je po silnici zhruba šedesát metrů.

Přístup ke vstupu, který tvoří dřevěná brána do nádvoří, vede po asfaltové silnici, v silnici jsou menší výtluky, podélný sklon činí 9,3 %, příčný potom 4,3 %. Vodicí linie chybí. Plocha přede dveřmi je dostatečná, zvonek chybí. Jako vrátnice slouží společná vrátnice na budově Křížkovského 10, která je vzdálena zhruba 60 metrů. Stejně tak chybí akustický orientační majáček. Dveře do nádvoří jsou jednokřídlé, mechanické, s otevíráním ven, průjezdová šířka činí 85 cm, klika je ve výšce 125 cm.

Po vstupu do nádvoří, které je dlážděno historickou dlažbou, se přes sklon 13 % dostaneme k hlavnímu vstupu, ke kterému vede rampa v levé části nádvoří. Rampa má tři ramena, je pevná a zalomená. Rampa je široká 146 cm, první rameno má délku 550 cm, druhé 710 cm a třetí 180, vždy oddělená podestou o šířce a hloubce 146 cm, povrch rampy neklouže. Zábradlí je po obou stranách rampy ve výšce 75 cm. Prostor před rampou i za ní je dostatečný. Rampa vede k hlavnímu vstupu do budovy, proskleným dveřím o průjezdné šířce 96 cm, které nejsou kontrastně značeny. Prostor před nimi i za nimi je dostatečný. Zvonek i akustický orientační majáček chybí. Za dveřmi je po levé straně schodiště a výtah, který spojuje 1. až. 3. podlaží, ve kterém je budova spojena s budovou č. 12. Volně přístupný osobní výtah má dostatečný nástupní i výstupní prostor, vždy na hlavních podestách, dveře jsou šachetní s průjezdnou šířkou 90 cm. Výška horního tlačítka na nástupních místech je vždy 110 cm, je opatřeno Braillem a digitálním ukazatelem. AOM chybí. Klec je široká 110 cm a hluboká 139 cm, není průchozí. Ovladače jsou v kleci od nejbližšího rohu vzdáleny 70 cm, horní tlačítko je ve výši 110 cm, tlačítka jsou vystouplá, opatřena Braillem. Hlášení je akustické i fonetické. Kabina je opatřena madlem na čelní stěně, zrcadlem na čelní stěně s výškou spodní hrany 93 cm. Sedátko je také součástí a je funkční ve všech polohách a ovládání je z něj dostupné.

Interiér tvoří chodby s dostatečným prostorem, v době mapování na chodbě byly mobilní prvky (nástěnky, sedačky aj.). V budově se nachází schodiště se zábradlím, je přímé, výška schodu 19 cm a hloubka 33 cm, schody jsou zhruba po 11, pak následuje podesta, kontrastní značení schodů chybí. Prosklené plochy v budově nejsou. Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením chybí. Zúžený prostor v budově není. Větší část interiéru je přístupná.

 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

Upravené WC se dle piktogramů nachází při vstupu hlavním vchodem po pravé straně. V době mapování bylo zamčeno. Klíč je dostupný na budově č. 10. Díky propojení je možné využít i upravené toalety na budově č. 12. Upravené WC je samostatné, průjezdná šířka dveří je 90 cm, dveře se otevírají z kabiny. Dveře jsou opatřeny madlem z obou stran. Vypínač v kabině je automatický. Kabina má šířku 165 cm, průjezdná šířka ovšem činí pouze 80 cm mezi umyvadlem a stěnou. Mísa je vzdálena 30 cm od jejího levého boku k levé stěně, pravý bok je k pravé stěně vzdálen 100 cm. Sedátko se nachází ve výšce 50 cm a je odsazeno 32 cm od zadní stěny. V době mapování byl prostor pro vozík blokován mobilním prvkem – koš. Toaletní papír je v dosahu mísy. Splachování je možné jak zezadu ve výšce 115 cm, tak zboku ve výšce 102 cm ve vzdálenosti 71 cm od rohu. Obě splachovadla jsou mechanická a funkční. Toaleta je vybavena madly, levým pevným o délce 90 cm a výšce 80 cm, pravým sklopným o délce 81 cm a výšce 80 cm. Osová vzdálenost činí 58 cm.  Umyvadlo je ve výšce 85 cm a podjezd je dostatečný, je vybaveno pákovou baterií, ta je ve výšce 95 cm od podlahy. U umyvadla je vlevo madlo vzdálené 13,5 cm od zdi dlouhé 32 cm, je v úrovni umyvadla. Signalizační tlačítko chybí, stejně tak přebalovací pult. V objektu se nachází běžné WC, které není označeno Braillem.

 

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru