The European survey report is here! / Zpráva z evropského průzkumu je zde!

What values ​​are most important to students?  What to focus on if you want to engage young people: current important topics or their motivations? The UNICOMM Project consortium invites you to read the report “University as community: students’ perceptions of participation, engagement and belonging at European higher education institutions” – the result of a survey conducted among 465 students of European higher education institutions from over 20 countries.

The publication is addressed not only for employees of universities and student organizations. It can also be a valuable source of knowledge for institutions or NGOs whose target group are young people and for the audience interested in generational changes.

For more information on the report click here:

 

CZ překlad:

Jaké hodnoty jsou pro studenty nejdůležitější? Na co se zaměřit, pokud chcete zapojit mladé lidi: důležitá témata současnosti nebo jejich motivace? Konsorcium projektu UNICOMM Vás zve k přečtení zprávy „Univerzita jako komunita: jak studenti vnímají participaci, angažovanost a sounáležitost na evropských institucích vysokoškolského vzdělávání“ – výsledek průzkumu provedeného mezi 465 studenty evropských vysokoškolských institucí z více než 20 zemí.

Publikace je určena nejen zaměstnancům vysokých škol a studentských organizací. Může být také přínosným zdrojem informací pro instituce či nevládní organizace, jejichž cílovou skupinou jsou mladí lidé, a pro čtenáře se zájmem o generační změny.

Pro více informací o zprávě klikněte zde:

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru