Save the date: Student engagement in focus / Zapište si termín: Zapojení studentů centrem pozornosti

17 October, 13:30 – 16:00 CET

We invite you to join the online event focusing on student engagement, especially participation in extracurricular activities, and its role and impact on belonging and a sense of community at higher education institutions.

A more detailed agenda will be available shortly.

Please register here

WHAT you will get:

  • Insight into the current level of student engagement and belonging: results from a Europe-wide survey
  • Hands-on recommendations on how to devise suitable activities that match the needs and expectations of current student cohorts and how to enhance student engagement at your institution
  • Inspiration from ongoing (student-led) initiatives, for example in the field of mental health support carried out by students for students

 

CZ překlad:

17. Října, 13:30 – 16:00

Zveme Vás na online akci zaměřenou na angažovanost studentů, zejména na participaci na mimoškolních aktivitách, a její roli a vliv na pocit komunity a sounáležitosti na vysokých školách.

Podrobnější program bude brzy k nahlédnutí.

Registrujte se prosím zde

CO získáte:

  • Náhled do současné situace ve studentské angažovanosti a sounáležitosti: výsledky celoevropského průzkumu
  • Praktická doporučení, jak navrhnout vhodné aktivity, které odpovídají potřebám a očekáváním současných kohort studentů, a jak navýšit studentskou angažovanost ve Vaší instituci 
  • Inspiraci z probíhajících (studenty vedených) iniciativ, například na poli podpory duševního zdraví, kterou studenti pro studenty provádějí. 

 

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru