Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Ve dnech 2. 12. 2022 a 14. 1. proběhly dny otevřených dveří na UP. Tak jako na celé univerzitě i v Centru podpory studentů se specifickými potřebami jste se mohli dozvědět mnoho informací o studiu, ale i o tom, jaké jsou možnosti studia za předpokladu, že máte specifické potřeby. Setkat jste se mohli s koordinátory pro studenty se zrakovým postižením, sluchovým postižením, poruchami autistického spektra a psychickým onemocněním, dále pak s kolegy, kteří se věnují specifickými poruchám učení, somatickému onemocnění, tělesnému postižení a narušené komunikační schopnosti.

Pokud se vám nepodařilo navštívit DOD nebo se chcete ještě na něco zeptat, můžete nás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Všechny důležité kontakty najdete zde.

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru