ZaZraky

Podcast Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci se v jeho první sérii ZaZraky věnuje tématu studentů se zrakovým postižením a jejich studiu na vysoké škole. Podcast se bude zabývat tématy nejen o studentském životě, ale také o životě osobním, o důležitých aspektech života studentů se specifickými potřebami, jejich vnitřní motivaci a důležitých milnících.

 

#09 ZaZraky – Veronika Dohnalová: Zážitkům z praxe se nevyrovná sebelepší učebnice

Bývalá studentka s praktickou nevidomostí hodnotí své studium na univerzitě a práci v olomouckém Tyflocentru, kde působí jako odborný lektor sociálních dovedností. Řekne nám, co její práce obnáší a jaký je hlavní rozdíl mezi pracovníky bez a se zrakovým postižením. Jaké pracovní pozice lidé se zrakovým postižením nejčastěji zastávají? Co to znamená pro zaměstnavatele? Mimo jiné zmíní i sociální firmu Ergones, kde lidé se zdravotním omezením mohou najít uplatnění a Vy je nákupem jejich služeb a výrobků můžete podpořit.

Spotify: ZaZraky 09

YouTube: ZaZraky 09

Anchor: ZaZraky 09

     

 

#08 ZaZraky – Jiří Pašek: Pečujte o svou duši

Jiří Pašek, student Aplikované psychoterapie a inovace v sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci, studijní referent, otec dvou dětí. Jak se Jirka dostal od stavebního inženýrství k psychoterapii? Jaký je jeho pohled na uplatnitelnost lidí se zrakovým postižením na trhu práce? Co pro něj představuje vzácné zrakové onemocnění zvané choroiderémie? Opdovědi na tyto a další otázky získáte v 8. dílu série ZaZraky.
Pro více informací ke zrakovému onemocnění choroiderémie se neváhejte na Jirku obrátit: ⁠pasekj@email.cz⁠.

Spotify: ZaZraky 08

YouTube: ZaZraky 08

Anchor: ZaZraky 08

      

 

#07 ZaZraky – Šárka Morávková: Studuji, abych získala znalosti a nové dovednosti

Šárka Morávková je nejen studentkou kombinovaného studia, ale také matkou dvou dětí a zaměstnankyní brněnského Tyflocentra. Seznámí nás se svou prací a odpoví nám nejen na následující otázky. Je těžké navázat kontakt s novými spolužáky? Setkává se Šárka někdy s předsudky? Kterým profesím se Šárka v minulosti věnovala? To vše uslyšíte v sedmém díle série ZaZraky.

Spotify: ZaZraky 07 

YouTube: ZaZraky 07

Anchor: ZaZraky 07

   

 

#06 ZaZraky – Zuzana Soldánová – Práce asistenta je záslužná a má smysl

Studentka, která asistuje studentům se zrakovým postižením na Univerzitě Palackého nám přiblíží, jak taková asistence probíhá, co je na ní nejnáročnější a co jí taková práce přináší. Jak rozlišuje profesní a osobní zónu asistencí a jak podle ní nejlépe se studentem pracovat? Jak odpočívá? Co by poradila začínajícím asistentům? Vše se dozvíte v tomto speciálním díle podcastu ZaZraky.

Spotify: ZaZraky 06 

YouTube: ZaZraky 06

Anchor: ZaZraky 06

      

 

#05 ZaZraky – Jaroslav Stránský – Sport je pro mě celoživotní radost

Pátý díl ze série ZaZraky je věnován rozhovoru s Jaroslavem Stránským, studentem 3. ročníku FTK studijního programu Aplikované pohybové aktivity. Kdy se u Jardy probudila vášeň pro sport? Jaké sportovní aktivity vykonává? Dochází v průběhu jejich vykonávání k nějakým úpravám? Zároveň se také dozvíte, jaké kompenzační pomůcky Jarda používá při jeho studiu i v běžném životě a ještě mnohem víc.

Spotify: ZaZraky 05

YouTube: ZaZraky 05

Anchor: ZaZraky 05

      

 

#04 ZaZraky – Jana Indráková – Dárky nakupuji zásadně online

Jana Indráková studuje hned dva obory. Na výuku ji doprovází její vodicí pes Windy, se kterým nás seznámí. Je problém bydlet na kolejích i s vodicím psem? Jak vyučující vnímají přítomnost vodicího psa na svých přednáškách? Proč si Jana vybrala studium zvolených oborů? Odpovědi si poslechněte ve čtvrtém díle série ZaZraky.

Spotify: ZaZraky 04

YouTube: ZaZraky 04

Anchor: ZaZraky 04

      

 

#03 ZaZraky – Jiří Valůšek – Nebude to jednoduché, ale bude to cenná zkušenost

Jiří Valůšek je studentem se zrakovým postižením doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UPOL. Téměř celý jeho život jej provází vášeň pro informatiku. Je také členem kapely KYKLOPband. V rámci svého doktorského studia absolvoval zahraniční stáž v Mnichově. Co Jirku motivovalo ke studiu informatiky? Jaké překážky musel překonat v průběhu jeho zahraniční stáže? Odpovědi nejen na tyto otázky získáte ve 3. díle ze série ZaZraky.

Spotify: ZaZraky 03

YouTube: ZaZraky 03

Anchor: ZaZraky 03

      

 

#02 ZaZraky – Dominika Sláviková: Som živel, láká ma vysokohorská turistika

Ve druhém díle podcastu ZaZraky zpovídáme Dominiku Slávikovou, studentku se zrakovým postižením. Ptáme se na její zkušenosti se studiem na univerzitě i na to, jak zrakové postižení ovlivňuje její osobní život. Jak probíhaly přijímací zkoušky? Nastal při studiu nějaký problém? Je zrakové postižení překážkou pro sport? Odpověď na tyto a další otázky si poslechněte ve druhém díle našeho podcastu.

Spotify: ZaZraky 02

YouTube: ZaZraky 02

Anchor: ZaZraky 02

      

 

#01 ZaZraky – Stanislav Brož: Překážkám já říkám výzva

V prvním díle podcastu ZaZraky se ptáme Stanislava Brože, studenta se zrakovým postižením, na jaké výzvy při studiu naráží a jak se s nimi vypořádává. Které služby Centra podpory studentů se specifickými potřebami využívá? Jaké je to být studentem nevidomým mezi vidícími spolužáky? Které praxe splnil a kde je jeho pracovní uplatnění? Odpověď na tyto a další otázky si poslechněte v našem premiérovém díle.

Spotify: ZaZraky 01

YouTube: ZaZraky 01

Anchor: ZaZraky 01

      

 

#00 ZaZraky – Intro

Podcast Centra podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci se v jeho první sérii ZaZraky věnuje tématu studentů se zrakovým postižením a jejich studiu na vysoké škole. Podcast se bude zabývat tématy nejen o studentském životě, ale také o životě osobním, o důležitých aspektech života studentů se specifickými potřebami, jejich vnitřní motivaci a důležitých milnících.

Spotify: ZaZraky 00

YouTube: ZaZraky 00

Anchor: ZaZraky 00

      

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru