Video: Community-based Education workshop

Dear colleagues and students,

As you know, on 4th and 5th November 2023, a two-day Community-based Education workshop was held in collaboration with the APA Centre in AC Baluo in connection with UNICOMM project, which we wrote about here. We would now like to share with you a video that was produced on this occasion. We believe the video captures the amazing and energetic atmosphere that was created across the rich programme containing an abundance of teamwork, ice breakers and relaxation activities. You can watch the video under the following link: Video: Community-based workshop or on the homepage of our website.

 

Vážení kolegové a milí studenti,

jak jistě víte, 4. a 5. listopadu 2023 proběhl ve spolupráci s centrem APA v AC Baluo pod záštitou projektu UNICOMM dvoudenní workshop Community-based Education, o kterém jsme psali zde. Nyní bychom se s Vámi chtěli podělit o video, které při této příležitosti vzniklo. Věříme, že video vystihuje úžasnou a energickou atmosféru, kterou se podařilo vytvořit napříč bohatým programem obsahujícím hojné množství týmové práce, ice breakerů i relaxačních aktivit. Video můžete zhlédnout pod následujícím odkazem: Video: Community-based workshop nebo na úvodní straně webu CPSSP.

 

Tým CPSSP

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru