UNICOMM: Letní škola / UNICOMM: Summer school

Milí studenti,

UNICOMM pro Vás chystá příležitost zúčastnit se letní školy na univerzitě ve Varšavě, jejímž hlavním účelem bude sdílení nápadů a zkušeností s cílem vytvořit plán pro tvorbu video tutoriálů k vedení studentských projektů. Všichni účastníci budou uvedeni jako spolutvůrci těchto tutoriálů. Na programu několikadenní letní školy je představení projektu UNICOMM a následný team building, příklady existujících studentských projektů, teoretický trénink přístupu ke studentské kampani a práci s daty, spolupráce s institucemi a další témata související s tvorbou studentských projektů. Pokud jste zapálení do studentské angažovanosti a chcete být součástí této iniciativy, letní škola Vás ráda uvítá. V případě zájmu se obraťte na Mgr. Lucii Flekačovou, Ph.D. (lucie.flekacova@upol.cz) Akce proběhne 8. – 12. července 2024 na Varšavské univerzitě.

Tým CPSSP

 

Dear students,

UNICOMM presents you with an opportunity to participate in a summer school at the University of Warsaw, the main purpose of which will be to share ideas and experiences in order to develop a plan for creating video tutorials on how to conduct student-led projects. All participants will be listed as co-creators of these tutorials. The summer school’s agenda includes an introduction to the UNICOMM project followed by team building, examples of existing student projects, theoretical training on how to approach a student campaign and work with data, collaboration with institutions and other topics related to student-led project development. If you are passionate about student engagement and want to be a part of this initiative, you are welcomed to join. For participation, please contact Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D. (lucie.flekacova@upol.cz). The event will take place on 8-12 July 2024 at the University of Warsaw.

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru