Režim na Univerzitě Palackého v době nouzového stavu

Vážení kolegové a milí studenti,

s ohledem na aktuální vývoj v České republice Vám pro jistotu sdělujeme následující informace a úpravy současného stavu:

Od pondělí 1. 3. vstupují v ČR v platnost nová přísnější opatření, která budou mít do jisté míry vliv i na režim na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  • S ohledem na vývoj epidemické situace a nová vládní opatření žádá rektor UP o maximální možné využívání práce z domova všude tam, kde to agenda a pracovní náplň umožňuje. I nadále pak platí, že výuka má probíhat převážně online a také u zkoušek by měla být využívána především online forma.
  • Kvůli novým omezením cestování mezi okresy je při nezbytných cestách na univerzitu za pracovními či studijními povinnostmi potřeba mít u sebe vyplněný formulář. Podrobnosti a formuláře ke stažení najdete zde.
  • V prostorách UP je nově povinnost nosit od 1. 3. respirátory. Prosíme vás o respektování tohoto pravidla i s ohledem na vaše kolegy.
  • Otázka očkování se prostřednictvím České konference rektorů intenzivně řeší. Aktuálně se rozbíhá registrace k očkování pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance v regionálním školství (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Podrobnosti.

Knihovna UP funguje i nadále v bezkontaktním „okénkovém“ režimu. Podrobnosti a další informace najdete v souhrnu na „koronawebu“.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností prosím neváhejte napsat na e-mail faq@upol.cz. Kolegové se snaží odpovídat v co nejkratším možném čase. Zároveň připomínáme, že veškeré konkrétnější záležitosti týkající se režimu na fakultách vám poskytnou fakultní informační kanály (např. webové stránky aj.) či fakultní kontaktní osoby.

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru