Letní semestr na Univerzitě Palackého

Výuka v letním semestru 2021 na Univerzitě Palackého začne převážně v online formě. S ohledem na specifika některých fakult je možné uplatnit výjimky, a to u praktických a prakticko-teoretických předmětů především lékařských a dalších zdravotnických studijních programů, jež budou moci probíhat za dodržení platných epidemických opatření v kontaktní formě. Podrobnosti postupně najdete na stránkách vašich domovských fakult. Informace k podobě výuky během dalších měsíců letního semestru a rozcestník na informace z fakult najdete zde.

Na podobě výuky od 15. 2. nic nemění ani opětovné vyhlášení nouzového stavu v ČR s platností do 28. 3. Univerzity se i nadále budou řídit platnými opatřeními 5. stupně PES pro oblast školství, a to na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Výuka na UP tedy bude probíhat především v online režimu. Podrobnosti.

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

V souvislosti s aktuální epidemickou situací v ČR, opětovným vyhlášením nouzového stavu s platností do 28. března a i nadále platnými opatřeními v rámci 5. stupně protiepidemického systému PES se režim na UP řídí pokyny v usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 (platí od 27. 2. do 21. 3.). Adaptaci protiepidemické tabulky PES pro školství (včetně režimu VŠ) si můžete prohlédnout zde.

Pro výuku, zkoušky a režim na UP aktuálně platí dle výše uvedeného vládního usnesení tato omezení a pravidla:

  1. Studenti se ve většině případů nemohou účastnit kontaktní výuky, vyjímku v tomto ohledu tvoří pouze účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  2. Prezenční zkoušky se mohou konat pouze tehdy, účastní-li se jich maximálně 10 osob najednou (Není to však povinnost a zkoušky do 10 osob se mohou konat i virtuálně. Vždy záleží na nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty. Rektor UP navíc s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.),
  3. Individuální konzultace s vyučujícím jsou povoleny. Na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu.
  4. Koleje nemohou ubytovat ty studenty, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 a 2 výše. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

Provoz Knihovny UP

Co se týká provozu Knihovny UP i všech jejích poboček, nadále platí, že jsou až do odvolání uzavřeny. Od 11. 1. je nicméně znovu zavedena možnost si z knihovny půjčovat knihy (a to i ty z prezenční studovny). Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

Ostatní

Vláda ČR svým usnesením ze dne 14. prosince 2020 rozhodla o úplném zrušení pracovní povinnosti pro studenty od 16. prosince 2020.

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru