Poradenství na Univerzitě Palackého: Nový web / Counselling at Palacký University: New Website

Drazí kolegové a milí studenti,

Univerzita Palackého ve spolupráci s Kariérním centrem a Centrem podpory studentů se specifickými potřebami vytvořila nový web zaměřený na poradenské služby studentům i zaměstnancům. K dispozici je zde 12 oblastí poradenství, v rámci kterých budete nasměrováni na specializovaná pracoviště pro danou oblast. Zvláštní pozornost je mimojiné věnována také psychologickým konzultacím, kariérnímu poradenství, mentoringu či vzdělávacím akcím pro studenty i zaměstnance za účelem zvyšování kompetencí a wellbeingu. Více informací naleznete v článku pod tímto odkazem: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/poradenstvi-na-univerzite-palackeho-souhrnne-informace-nyni-nabizi-novy-web/

Samotný web je pak dostupný zde: https://www.upol.cz/poradenstvi/

Tým CPSSP

 

Dear colleagues and students,

Palacký University in cooperation with the Career Center and the Support Centre for Students with Special Needs has created a new website focused on counselling services for students and employees. You can choose from 12 areas of counselling that will direct you to specialised workplaces for that area. Special attention is also paid to psychological consultations, career counselling, mentoring or training events for students and employees to improve levels of competence and well-being. 

The website is available here: https://www.upol.cz/en/counselling/

 

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru