Otevřená UP aneb Změny v režimu univerzity od pondělí 24. května

Obnovení kontaktní výuky a režim zkoušek

UP se pomalu vrací do normálu. Vývoj epidemické situace se zlepšuje a pobízí k mírnému optimismu, což se odráží i v nejnovějším opatření vlády (více informací zde), které od 24. května umožňuje obnovení kontaktní výuky všech studentů na UP. Přestože se toto rozvolnění většiny studentů z důvodu končící semestrální výuky bohužel již netýká, berme vše především jako pozitivní náznak toho, že se na univerzity může vrátit plnohodnotný život a studentský živel, který na celé akademické půdě velmi chyběl.

Prezenčně se mohou nadále konat i zkoušky, je při nich pouze potřeba dodržovat 1,5metrové rozestupy a samozřejmě mít nasazen respirátor a splnit podmínku negativního testu (viz níže).

O tom, v jaké formě se poslední týdny výuky a zkoušky uskuteční, vás budou detailněji informovat vaše domovské fakulty a katedry. I nadále je totiž možné zkoušky a výuku absolvovat i v online podobě.

Kurzy CŽV

Režim kurzů CŽV se řídí mimořádným vládním opatřením pro maloobchod a služby (více informací zde), konkrétně částí I.3. Ve zkratce je možné kurzy CŽV pořádat prezenčně při maximálně 50% zaplnění kapacity místnosti a současně při účasti maximálně 50 osob (uvnitř) nebo 100 osob (venku). Pochopitelně i zde platí nutnost nošení respirátoru či jiné stejně účinné ochrany dýchacích cest a rovněž nutnost negativního testu či předložení potvrzení o absolvovaném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19 (podrobnosti v části I.18).

Testování na UP

Nadále pokračuje pravidelné týdenní testování studentů a zaměstnanců na UP (více informací zde), které je podmínkou pro přítomnost v budovách UP. V případě dokládání negativního antigenního testu z některého certifikovaného odběrového místa mimo UP při svém návratu do výuky/zaměstnání od 18. května platí, že tento test nesmí být starší 72 hodin (více informací zde). Následně se student a zaměstnanec může zapojit do probíhajícího pravidelného týdenního testování.

Povinné testování se nevztahuje na ty, kteří doloží certifikát o kompletním očkování, od něhož uplynulo minimálně 14 dní, a na ty, kteří doloží potvrzení o tom, že v posledních 90 dnech prodělali covid-19 a již ukončili povinnou izolaci. Připomínáme, že i nadále je potřeba ve vnitřních prostorách UP nosit respirátor.

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru