Nástěnka CPSSP: Sluchové postižení

Milí kolegové a studenti,

na nástěnce CPSSP (na chodbě u Ústavu speciálněpedagogických studií) nyní po následující 2 měsíce naleznete příspěvky týkající se sluchového postižení. Po uplynutí této doby bude v rotaci kategorií následovat téma omezení hybnosti.

Tým CPSSP

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru