Informace k testování na covid-19 na UP – pro studenty

Testování studentů

V pondělí 26. 4. vstoupilo v platnost nové mimořádné opatření Vlády ČR, které upravuje rovněž režim výuky na univerzitách. Součástí aktuálních nařízení je nově i povinnost pravidelného testování na covid-19 u těch studentů, kteří se v rámci vládních výjimek účastní prezenční výuky či zkoušek (nevztahuje se na individuální konzultace a další individuální výukové aktivity). Předložení negativního testu platí i pro studenty bydlící na kolejích

Podrobnosti k termínům a místům testování studentů najdete v tabulce na tomto odkaze. Je pochopitelně možnost také absolvovat antigenní testování po vlastní ose v některém z oficiálních testovacích míst v Olomouci/ČR. Podrobnosti k testování studentů od 26. 4. jsou postupně aktualizovány rovněž v tomto přehledu.

Student se preventivního testování musí účastnit každých sedm dní. Jeho první test, kterým se prokazuje při návratu do výuky, přitom nesmí být starší 48 hodin. Testování mohou studenti absolvovat také na libovolném oficiálním testovacím místě v ČR (viz odkazovný přehled výše).

Povinné testování se nevztahuje na ty studenty, kteří doloží potvrzení o kompletním očkování proti covidu-19 či lékařské potvrzení, že od jejich posledního pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 90 dní (a zároveň již absolvovali povinnou izolaci).

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel i při kontaktu s našimi pracovníky.

Tým CPSSP

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru