Režim na UP v souvislosti s covidem-19

Níže pro vás shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého v souvislosti s covidem-19, včetně doplňujících preventivních doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky na nejbližší dny.

Znění těchto opatření, nařízení a doporučení bude na základě měnící se epidemické situace v nadcházejících dnech průběžně aktualizováno.


Ochrana dýchacích cest

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. října 2021 a jeho změnou z 10. listopadu 2021z 26. ledna 2022 je do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů;

  z preventivních důvodů rektor UP do odvolání nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit (pokud to specifika daného předmětu umožňují);

 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a zároveň nejvýše 270 dní anebo byla osoba očkována posilovací dávkou, při poskytování vzdělávání;
  (Upřesnění: Povinnost je stanovena okruhu osob, nikoliv zaměstnavateli. Kontrolování dodržování tohoto opatření může ve vztahu k dané skupině osob provádět pouze orgán veřejné moci.)

  z preventivních důvodů rektor UP do odvolání doporučuje i vyučujícím, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19, zvážit v průběhu rozvrhovaných výukových aktivit použití definované ochrany dýchacích cest a nařizuje držet od studentů odstup minimálně 1,5 metru;

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;

  z preventivních důvodů rektor UP do odvolání vyučujícím nařizuje a studentům silně doporučuje použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu zkoušky, zápočtu či kolokvia;

 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;

  z preventivních důvodů rektor UP do odvolání doporučuje přednášejícím, pokud se jedná o zaměstnance UP, použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu přednášky;

 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech;
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie.

Ubytování na kolejích

Do pondělí 14. února včetně platí pro ubytování na kolejích dosavadní režim dle opatření MZ ČR ze dne 18. listopadu, tedy se připouští umožnit ubytování na vysokoškolských kolejích pouze osobám, které se prokážou certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19 (kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní) nebo negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším 72 hod., popř. negativním výsledkem rychlého antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem a ne starším než 24 hodin. Tato pravidla zůstávají v platnosti i další 4 dny, tedy až do půlnoci z pátku 18. února na sobotu, se změnou délky platnosti očkování. Od půlnoci na 19. února 2022 se při příjezdu a ubytování na kolejích povinnost dokládáním bezinfekčnosti ruší a studenti se již nemusí na kolejích ničím prokazovat. Podrobněji

Testování zaměstnanců

V pátek 18. února končí zrušením mimořádných opatření MZ ČR povinnost testování v zaměstnání. V dalších minimálně čtrnácti dnech (19. 2. — 4. 3.) by pak mělo být na doporučení Krizového štábu UP na Univerzitě Palackého z preventivních důvodů umožněno dobrovolné testování zaměstnanců, a to v dosavadním režimu. Podrobněji

Video v českém znakovém jazyce

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru