Studenti s jinými obtížemi

narušená komunikační schopnost, psychická nemoc


Komu jsou naše služby určeny?


 • podpora u přijímacího řízení na VŠ

 • asistenční služby

 • půjčování pomůcek (PC, diktafon)

 • doporučení k úpravě formy výuky a zkoušení

 • individuální výuka

 • časová kompenzace

 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia

 • pro studenty s narušenou komunikační schopností zajištění logopedické asistence

 • pro studenty s narušenou komunikační schopností zajištění logopedické diagnostiky

 • prostorová orientace

 • poradenství pedagogům

Jaké jsou podmínky podpory?


Možnost stát se klientem Centra je zcela dobrovolná a závisí pouze na Vašem osobním uvážení, zda po dobu studia budete využívat nějakou z nabízených variant podpory. Služby, které Centrum poskytuje (mimo sebeobsluhu a volnočasové aktivity), nejsou zpoplatněny, jsou poskytovány zdarma.

V případě navázání spolupráce jsou veškeré další aktivity koordinovány prostřednictvím příslušného koordinátora Centra, který bude zajišťovat naplnění Vašich specifických potřeb a bude usilovat o zajištění rovných příležitostí a maximálního studijního komfortu s důrazem na individuální potřeby každého klienta.

Pracovníci


Koordinátor pro studenty s narušenou komunikační schopností

na všech fakultách UP mimo FTK UP

PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.
renata.mlcakova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s jinými obtížemi

pouze na FTK UP

Mgr. Lucie Ješinová
lucie.jesinova@upol.cz

Koordinátor pro studenty s psychickým onemocněním

Mgr. Monika Smolíková
monika.smolikova@upol.cz

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace

Nahoru