Neumím si učení naplánovat a špatně pracuji s časem


NEUMÍM SI TO NAPLÁNOVAT A ŠPATNĚ PRACUJI S ČASEM

 

Na střední škole byla většina vašeho času strukturovaná vyučujícími díky domácím úkolům a pevně stanoveným termínům testů nebo zkouše. Do velké míry se vaše práce s časem týkala zejména volného času po škole. Vysoká škola s sebou přináší náročnější situace, musíte splnit více úkol, rozvrh se může hodně lišit od toho středoškolského. Obecně ale platí, že Vám na vysoké škole nikdo nebude řídit čas a říkat Vám kdy je dobré se učit a kdy s učením začít.

Je to tedy jenom na Vás!

V této části webu se dozvíte:

 • Jak pracovat efektivně při plnění svých povinností.
 • Analýza využití času
 • Jak si zorganizovat čas na práci a na zábavu (ta je nesmírně důležitá)

 

Co je to čas?

Smith (1994) definuje čas jako kontinuum, ve kterém události následují za sebou, jedna po druhé od minulosti přes přítomnost až do budoucnosti. V našem případě je tedy základním aspektem času událost. Všechno kolem nás jsou události, ranní čištění zubů, cesta na fakultu, čtení povinné literatury a také učení. Pokud mluvíme o práci s časem (z anglického time management), mluvíme o organizaci událostí nebo jednotlivých úkolů.

Účelem organizování úkolů je zajistit, že každý den dokončíme naše důležité úkoly. Kontrola času znamená ovládání událostí v našich životech.

Pavel má problém

„Cítím se hyperaktivní, myslím na spoustu věcí a aktivit zároveň. Dělám jednu věc a najednou si vzpomenu na jinou aktivitu, kterou jsem chtěl udělat už ráno. Vrátím se k ní, najednou si vzpomenu, že odkládám mnohem důležitější věci a měl bych se více učit. Ale od učení mi zase myšlenky přeskakují z jednoho úkolu na druhý. Je pro mne těžké se soustředit. Nemám prioritu, kterou musím udělat. Nevím přesně, který úkol je nezbytný a nakonec mám pocit, že se vyhýbám všemu, co musím udělat!“

 

Jak na efektivní využití času:

Problémy v rozvržení času mohou obecně souviset s několika problémy: není jisté, čeho máte dosáhnout (nevhodně stanovené cíle), neschopnost rozdělit velký cíl na dílčí cíle (tuto část najdete v kapitole plánování) nebo také nedostatek povědomí o tom, jak řídit svůj čas nebo kolik času je potřeba k dokončení daného úkolu (Britton & Glynn, 1989).

Je nutné začít analýzou využití vašeho času!

Každý člověk tak trochu marní časem, když ale promarníš příliš mnoho času, nedosáhnete vlastních cílů. Je nutné zjistit, co jsou hlavní „žrouti času“.

Úkol č. 1 Sebepozorování – prokrastinace, sledování televize, jsem ve svém světě, příliš mnoho spánku, čekání na druhé, jsem na telefonu, jsem na tabletu, nedostatek energie, jsem venku s přáteli.

Dá se škálovat, dá se snižovat.

Úkol č. 2 hodnocení využití času – ti, co mají problém s organizací času většinou nemají ponětí o tom, jak čas tráví. Použij tabulku a zapiš si všechny aktivity, které v průběhu dne děláš

Poznámka

Příklad – jak to je v době výuky – a jak to je v době zkouškového – musíš plánovat, že jsi ve škole např. 7 hodin a na učení máš např. hodinu. – průběžná příprava na školu je výhodou.

Jak postupovat:

 • Diář – koupě fyzického diáře nebo online diáře je dobrá investice, ne zbytečně utracené peníze.
 • Dobře značit poznámky – kdy je zkouška a z čeho.
 • Plánujte si, kdy se budete učit – nikdy nepíši abstraktní pojmy, ale konkrétní věci – co se potřebuji učit. Jasně stanovený cíl znamená poloviční úspěch.

 

Kdy probíhá plánování:

 • Je vhodné jej udělat každý den před spaním a připravit tak své myšlenky na další den. Seznam úkolů by měl obsahovat přesně stanovený časový plán.
 • Plánování

Hodně lidí se bojí učení,

Obecně lze doporučit:

 • Stanovte si pravidelný čas na studium – pokud stanovíte přiměřený čas na studium každý den, zvýší se pravděpodobnost, že se nezapojíte do jiných „rušivých“ úkolů.
 • Upravte si studijní prostředí (najdete v části—–
 • Naplánujte si studium tak, že dílčí úkoly budou splněny během 30 – 60 minutových bloků (zahrnují dílčí úkoly hlavního cíle), plněním dílčích úkolů budete mít pocit úspěšnosti. Lze také střída kratší a delší intervaly učení. (strana 146 – theories in learning) – odkaz na pomodoro například)
 • Udělejte si krátké přestávky – individuální, závisí na vaší motivaci a koncentraci. Obecně platí, že většina studentů potřebuje každou hodinu krátkou 5 nebo 10 minutovou přestávku. Možná se však dokážete soustředit delší dobu. Intervaly studia si musíte upravit podle svých osobních potřeb. Pokud zjistíte, že vás snadno rozptýlíte, možná budete potřebovat 2- nebo 3minutovou přestávku po přibližně 30 minutách. Všechny plány musí mít termín
 • Buďte konkrétní při určování toho, jak plánujete využít svůj čas – vše je nutné si písemně poznamenat, dílčí cíle, název obsahu aj. – nevhodný příklad: budu se učit, vhodný příklad: budu se učit 3. kapitolu z jazykové učebnice Japonská filologie.
 • Odhadněte čas pro každý úkol – odhadnutí není jednoduché, na začátku to pro Vás bude asi složitější, že jste podcenili čas potřebný k dokončení úkolu, jsou to nové zkušenosti.
 • Upřednostňování úkolů – naléhavý úkol – telefo, životně důležitý úkol
 • Nejprve udělejte to, co se vám nelíbí – hlavně proto, abychom to, co nechceme nedělali až večer, když na to nemáme energii,
 • Pokud je to možné, pracujte se svými úkoly – pokud mám plán a pak přijde oslava narozenin, musím to přeprogramovat
 • Noste svůj kalendář u sebe a zapisujte si všechny důležité události – konzultaci s profesorem atd.

 

Jak vyvinout dobrý systém organizace času?

Vytvořit vhodný systém pro plánování a řízení času nemusí být pro každého jednoduché. Existují užitečné pomůcky, které můžete použít při plánování vašeho času: kalendář semestru, týdenní seznam důležitých úkolů a týdenní plán.

Kalendář semestru

Je dobrý zejména pro přehled termínů na každý měsíc, úkoly, písemní práce, termíny testů a důležité akademické i neakademické aktivity a události. Tento kalendář by měl být ideálně někde, kde jej každý den uvidíte.

Univerzita Palackého dává do prodeje na konci srpna Akademický diář na příslušný akademický rok (je roční – od září do září dalšího roku), obsahuje harmonogram akademického roku, kompletní studijní a zkušební řád UP, prostor na přehled předmětů v letním a zimním semestru, rozvrhy. Zakoupit si jej můžete v kamenném obchodě UPointu (Dům U Černého psa na Horním náměstí) nebo na e-shopu UPointu na adrese: https://upoint.upol.cz/

Můžete si ale vytvořit i vlastní:

Seznam týdenních důležitých úkolů

Tento formulář umožňuje vytvořit seznam úkolů pro všechny úkoly, které byste mohli nebo měli udělat během týdne na základě Vašich cílů. Důležitost úkolu určuje jejich pořadí v týdnu. Příklad seznamu týdenních důležitých úkolů u studenta můžete nalézt níže (platí, že A je nejdůležitější úkol, B jsou úkoly, které je potřeba dokončit až po úkolech označených A, a C jsou úkoly, které jsou ukončeny až po úkolech označených A a B. U písmen můžete napsat i čísla, které upřednostňují úkol v rámci kategorie písmen.

Týdenní plán

Je to konečná podoba rozvrhu, která určuje čas a pořadí, kdy se plní

Týdenní plán Konečnou podobou je týdenní rozvrh, který určuje čas a pořadí, ve kterém budete plnit úkoly a aktivity na daný týden. Tento plán se vytváří každý týden a každý den se kontroluje, aby se zjistilo, zda jsou pro následující den nutné nějaké změny kvůli nepředvídaným okolnostem (např. změny schůzek nebo potřeba dodatečného času na dokončení úkolů). Tabulka 6.1 zobrazuje souhrn postupů pro vývoj a implementaci plánu řízení času.

 

 

Pavel se rozhodl využít výše podpsané informace a naplánovat si svůj studijní týden, jak se mu to podařilo můžeš vidět zde u konkrétních kroků

Postup

Jak to zvládl Pavel:

1. Stanovte si čas na plánování na začátku každého týdne, kdy nebudete vyrušováni. Tento čas byste také měli využít ke kontrole využití času a výkonu za předchozí týden.

 

Většina studentů využívá neděli večer. Položte si následující otázky: „Dosáhl jsem minulý týden svých cílů? Naplánoval jsem si dostatek studijního času?“ „Musím provést změny ve svých cílech nebo prioritách?“ „Potřebuji provést změny ve svém time managementu?“ „Jaké jsou mé cíle pro tento týden?“

2. Zadejte všechny pevné aktivity do svého týdenního plánu.

 

Pevné aktivity jsou takové aktivity, nad kterými máte malou nebo žádnou kontrolu (např. práce, jídlo, hodiny, sportovní trénink, spánek, schůzky atd.).

3. Zkontrolujte své písemné cíle a určete, jaké úkoly je třeba zahájit nebo dokončit, abyste se přiblížili k dosažení svých cílů.

 

„Chci cvičit na kytaru čtyřikrát týdně po 40 minut.“ „Chci v tomto semestru dosáhnout ‚A‘ z angličtiny.“

4. Podívejte se do kalendáře semestru a zjistěte, zda v příštích týdnech máte nějaké zkoušky, písemky nebo jiné hlavní úkoly.

 

„Za dva týdny mě čeká pololetní semestr ve španělštině. Raději bych měl začít vypracovávat studijní plán, abych si příští týden přečetl všechny materiály.“

5. Identifikujte všechny osobní a akademické úkoly, které musíte v daném týdnu splnit, na týdenním seznamu prioritních úkolů.

 

„Potřebuji si koupit počítačový papír, dokončit své matematické problémy, každý den přeložit španělštinu, napsat krátkou práci a dokončit zadanou četbu ze sociologie.“

6. Upřednostněte seznam denních úkolů tím, že každé položce v seznamu přiřadíte hodnotu (A, B nebo C). Umístěte „A“ vedle položek, které je třeba provést. Umístěte „B“ vedle jakéhokoli úkolu, který je důležitý a měl by být proveden. To znamená, že poté, co jsou dokončeny všechny úkoly „A“ a budete mít čas, budete pracovat na položkách „B“. Nakonec napište „C“ vedle jakéhokoli úkolu, který je méně důležitý a mohl by být proveden. To znamená, že po dokončení úkolů „A“ a „B“ provedete úkoly „C“.

 

„Mám nějaké potíže se španělštinou, takže si nemůžu dovolit být pozadu (A). Proto musím tento týden věnovat více času svým překladům. Moje krátká práce v angličtině má vyjít v pátek, takže první návrh napíšu ve středu, abych měl čas na přepsání ve čtvrtek (B).

7. Každé položce v seznamu přiřaďte číselnou hodnotu. Jinými slovy, určete, který úkol „A“ je nejdůležitější, a označte ho „A-1“. Pak rozhodněte, které položky „A“ jsou další nejdůležitější a označte je „A-2“ a tak dále. Udělejte totéž pro úkoly „B“ a „C“.

 

„Přednášce ze sociologie jsem rozuměl, takže pochopím přečti si to, až dokončím matematiku úkoly (C-1) a první návrh na můj anglický papír. Budu cvičit na kytaru před večeří (C-2).

8. Dokončete svůj týdenní plán přenesením položek na svém list prioritních úkolů k formulářům týdenního plánu. Vložte položky „A“. nejprve následují položky „B“ a nakonec tolik položek „C“, o kterých si myslíte, že můžete dosáhnout.

 

 

9. Každý večer zkontrolujte svůj týdenní plán na další den a podle potřeby proveďte úpravy. (např. změny schůzek, neočekávané úkoly nebo neobvyklé nároky na čas).

 

„Myslel jsem, že bych mohl napsat první návrh svých anglických novin ve středu, ale zjistil jsem, že musím více prozkoumat knihovnu. Zítra musím strávit alespoň 1 hodinu v knihovně.“

 

 

 

Nesnažte se tvrdošijně preferovat jednu metodu. Jakmile si je více osvojíte, můžete je modifikovat a přidávat pomůcky a techniky.

 

 

Pokud si řeknete, že již teď jste „ve skluzu“ a opomenete, zahrnou důležité komponenty do učení (např. dobré plánování a pravidelný odpočinek), budete možná v učení pomalí kvůli vlastnímu systému. Obecně platí, že čím náročnější úkol Vás čeká, tím více času bychom měli věnovat vhodnému plánování a časovému rozvrhu.

 

Citace:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce consectetuer risus a nunc. Vivamus porttitor turpis ac leo. Aliquam ornare wisi eu metus. Nullam eget nisl. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Phasellus enim erat, vestibulum vel, aliquam a, posuere eu, velit. Pellentesque ipsum. Proin mattis lacinia justo. Mauris suscipit, ligula sit amet pharetra semper, nibh ante cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Suspendisse sagittis ultrices augue. Etiam bibendum elit eget erat. Pellentesque pretium lectus id turpis. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Sed convallis magna eu sem. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

 

 

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru