Sportovní hala UP


INTERIÉR A VSTUP

Při objektu není vyhrazené parkování. Před objektem je prostorné asfaltové parkoviště. Přístup ke vstupu do objektu je z popraskaného asfaltu, bez podélného a příčného sklonu. Vstup do budovy je od roku 2021 rekonstruován. Hlavní vstup do objektu tvoří automatické, dvoukřídlové dveře (šířka hlavního křídla 90 cm, celková průjezdová šířka 134 cm) otevírající se do stran Otevření obou křídel zabezpečuje personál recepce (sídlí hned u vchodu po levé straně). U dveří chybí zvonek i akustický orientační majáček. Po vstupu následuje prostorný interiér.

Praktická výuka probíhá přímo na palubní desce. Student (i sportovec) má umožněn bezbariérový vstup do šaten přes hrací plochu (palubní desku). K palubní desce vedou mechanické dvoukřídlové dveře (průjezdová šířka 134 cm) otevírající se ven. Vstup není označen, otevření zabezpečuje personál recepce.

 

Teoretická výuka probíhá v učebnách v 1. NP. Patra spojuje přímé schodiště (27 schodů) s kontrastním značením prvního a posledního schodu. K překonání výškového rozdílu mezi patry slouží svislá plošina nacházející se před hlavním vstupem do budovy. Obsluhu plošiny zabezpečuje personál recepce. Maximální nosnost plošiny je 250 kg. (Zmapování a vyzkoušení plošiny nebylo možné – plošina byla vypnuta, používá se výjimečně, když jsou volby apod.).

 

Divák vozíčkář nemá umožněn bezbariérový přístup na tribunu. Sledování je umožněno v prostoru vstupu do šaten (výška horní hrany dvířek 102 cm), nebo méně chráněné místo – přímo na palubní desce, za ochrannou síťkou.

 

Hygienické zázemí

Samostatná, volně přístupná toaleta se nachází v přízemí po levé straně recepce na dámských toaletách. Dveře šířky 90 cm se otevírají z kabiny, na vnitřní straně je upevněno madlo. Kabina (šířky 150 cm a hloubky 180 cm) má zrcadlo a koš, chybí nouzové signalizační tlačítko. Světelný vypínač se nachází uvnitř ve výšce 120 cm po levé straně dveří. Prostor pro vozík je vedle WC mísy volný (někdy blokovaný košem). WC mísa je od levé stěny vzdálena 40 cm a od pravé stěny vzdálena 80 cm, výška sedátka je 55 cm, odsazení WC mísy od zadní stěny je 57 cm, toaletní papír je v dosahu (ale mohl by být blíž). Mechanické splachování WC je vzadu ve výšce 120 cm. U WC jsou ve výšce 80 cm dvě madla. Levé madlo je pevné (upevněné na zdi) délky 47 cm, pravé madlo je sklopné, délky 80 cm, osová vzdálenost madel je 73 cm.

Umyvadlo je ve výšce 83 cm s dostatečným podjezdem, pákovou baterií ve výšce 125 cm, madlo chybí. V objektu se nachází běžné WC bez označení „Braille“.

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru