BALUO plavecký bazén


INTERIÉR A VSTUP

Vyhrazená parkovací místa se nachází za budovou AC Baluo a CKV. Hlavní vstup do budovy je společný se vstupem do CKV a je volně přístupný. Nachází se v horní části kampusu Neředín, podélný sklon je 4,3 %, povrch je tvořen dlážděním a asfaltem. Hlavní vstup: vchodové jednokřídlé dveře do AC Baluo mají průjezdnou šířku 115 cm, otvírají se mechanicky a ven. Vedle vchodu se nachází ve výšce 96 cm zvonek s interkomem. Vstupní dveře jsou prosklené s kontrastním značením ve spodní i horní výškové úrovni. Prostor v zádveří i před vstupem je dostatečný. Při vstupu hlavním vchodem je přímo naproti recepce, u recepce je nutné se dát doleva a následně napravo do chodby, která je ukončena prosklenými dveřmi, těmi se dostaneme do zádveří vedlejšího vchodu.

Hlavní vstup k plaveckému bazénu, který vede přes dvě předsíně a šatny, se nachází v 1. patře.  Vchod je tvořen jednokřídlými dveřmi, které se otevírají dovnitř do místnosti. Průjezdová šířka hlavního křídla činí 85 cm.  Prostor za dveřmi je dostatečný pro pohyb na vozíku (šířka 138 cm, hloubka 200 cm). Do šaten návštěvník projde dvěma předsíněmi. V první předsíni se nachází lavice, jež je vzdálena od zdi 90 cm, umožňuje tedy průchod bez obtíží. Do druhé předsíně projde návštěvník průchodem širokým 174 cm. Jednokřídlé mechanické dveře vedoucí do šaten mají šířku 90 cm a otevírají se směrem dovnitř. V objektu momentálně nejsou vodicí linie a kontrastní značení na schodištích vedoucí do druhého patra.

Pohyb v interiéru umožňuje osobní samoobslužný výtah. Výtah spojuje 1.–2. NP s dojezdem na hlavních podestách.  Šachtové dveře výtahu jsou široké 90 cm. Výška horního tlačítka pro ovládání výtahu je umístěna 98 cm nad podlahou.  Klec disponuje parametry: šířkou 109 cm a hloubkou 140 cm.  Na čelní straně je připevněno zrcadlo ve výšce spodní hrany 112 cm nad podlahou a madlem. Sedátko ve výtahu je plně funkční, sklopné a návštěvník dosáhne snadno na ovládací panel výtahu. Ovladače uvnitř klece výtahu jsou umístěny 60 cm od nejbližšího rohu maximálně ve výšce 106 cm nad podlahou.  Tlačítka mají vystouplý reliéf, grafické i „Braille“ označení.  Příjezd do patra je hlášen akusticky (zazvonění) a foneticky (čísla pater).

Šatny

Šatny naleznou návštěvníci v 1. patře za hlavním vstupem. Jednokřídlé dveře vedoucí do šaten mají průjezdovou šířku 90 cm a otevírají se směrem dovnitř.  Manipulační prostor za dveřmi je dostatečný (šířka 153 cm, hloubka 176 cm). Mezi skříňkami je pohyb na vozíku obtížnější, šířka prostoru mezi skříňkami je 120 cm a hloubka až 3 m. Čip na uzamčení skříňky je připevněn ve výšce 100 cm nad podlahou. Čip pro zkontrolování doby a čísla skříňky upevněný na zdi je příliš vysoko upevněn nad podlahou, tedy osoba sedící na vozíku nemůže použít tento čip. V šatně se mohou návštěvníci se zdravotní postižením převléknout v převlékací kabině o rozměrech šířky 182 cm, hloubky 144 cm. Dveře od převlékací kabiny jsou jednokřídlé s průjezdovou šířkou 90 cm, mají připevněné madlo zevnitř a otevírají se ven z kabiny.  Manipulační prostor pro vozík před převlékací kabinou je 135 cm × 150 cm (i více cm).

Hygienické zázemí

Ze šaten dále návštěvníci projdou průchodem do plaveckého bazénu. Zde se nachází umývárna, oddělené toalety a upravená WC kabina. Hygienické zázemí je oddělené pro ženy a pro muže.

Průchod do plaveckého bazénu je široký 134 cm. Manipulační prostor pro pohyb na vozíku je u průchodu dostatečný (šířka 180 cm, hloubka 190 cm). Vchod do umývárny je tvořen jednokřídlými mechanickými dveřmi širokými 82 cm, které se otevírají směrem dovnitř. Manipulační prostor u dveří je 214 cm × 132 cm. Umyvadlo je upevněné ve výšce 72 cm nad podlahou a páková baterie je ve výši 100 cm nad podlahou. Za umývárnou se nachází oddělené toalety. Naproti umývárně je místnost se sprchovými kouty. Bezbariérový sprchový kout má rozměry 90 × 90 cm. Ve sprchovém koutě jsou k dispozici tři madla. Madlo vedle sprchové baterie je umístěné svisle, měří 45 cm a ve výšce 95 cm od podlahy. Madlo pod sprchovou baterií je ve vodorovné poloze s délkou 57 cm ve výšce 80 cm. Madlo u sedátka je umístěno vodorovně s délkou 75 cm ve výšce 63 cm. Sedátko ve sprchovém koutě je sklopně ve výšce 45 cm. Páková baterie ve sprchovém koutě je umístěna ve výši 98 cm nad podlahou.  Druhý průchod vedoucí do plaveckého bazénu je tvořen jednokřídlými dveřmi širokými 90 cm a otevíráním směrem dovnitř. Manipulační prostor u průchodu činí 188 cm × 128 cm.

Samostatná, volně přístupná WC kabina je tvořena dveřmi širokými 90 cm se otevírající se z kabiny.  Na dveřích je upevněné z vnitřní strany madlo. Kabina má rozměry 140 cm × 206 cm. Vypínač na světlo se nachází ve výšce 110 cm nad podlahou. Prostor pro vozík vedle mísy je volný. WC mísa je vzdálena od levé stěny 32 cm a od pravé stěny 116 cm v oddělení žen (pozn. v oddělení mužů od levé strany 116 cm a od pravé stěny 32 cm).  Výška WC mísy je 48 cm, odsazení čela WC mísy je od zadní zdi 70 cm a splachování WC je přiděláno vzadu ve výšce 95 cm. Toaletní papír je v dosahu z WC mísy. Madlo u WC mísy z levé strany je pevně přiděláno, dlouhé 78 cm a ve výšce 62 cm v oddělení žen (pozn. v oddělení mužů je madlo z levé strany sklopné). Madlo u WC mísy z pravé strany je sklopné, dlouhé 76 cm ve výšce 62 cm v oddělení žen (v oddělení mužů je madlo přiděláno pevně). Osová vzdálenost mezi madly u WC mísy činí 57 cm.  Umyvadlo ve výšce 80 cm s dostatečným průjezdem má pákovou baterii ve výšce 93 cm nad podlahou. Svislé madlo vedle umyvadla měří 59 cm a je umístěné ve výšce 89 cm. Všechny toalety v objektu nemají „Braille“ označení.

Plavecký bazén

Prostor mezi vchodem a plaveckým bazénem pro manipulaci na vozíku je dostatečný (šířka 162 cm). Ovšem chybí zde vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Plavecký bazén nemá vyvýšený okraj bazénu, a to může způsobit složitější způsob přesunu osoby s tělesným postižením z vozíku do bazénu. Vedle bazénu se nachází dva menší protiproudové bazény, k nimž vede 6 schodů s výškou 17 cm, šířkou 160 cm a hloubkou 31 cm. Po obou stranách schodišť se nachází zábradlí, které ovšem nemá přesah.  V protiproudových bazéncích jsou rovněž schody, u nichž je zábradlí ve výši maximálně 87 cm.

Kontakt


Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Flekačová, Ph.D.
pověřena vedením CPSSP

+420 585 635 312
lucie.flekacova@upol.cz

Kde nás najdete


Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Fakulta tělesné kultury UP
Tř. Míru 117
771 11 Olomouc

Spolupracujeme


Logo Olomouc
Logo Olomoucký kraj
Logo EU + MŠMT

©  Centrum podpory studentů se specifickými potřebami | administrace.

Nahoru