Projektová činnost

 

V rámci projektové činnosti participujeme aktuálně na následovných projektech

  • UniAll – Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs.SR-ČR-Itálie. 2016-2018. 
  • Usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty a osoby působící na trhu práce.Krajská dotace z Olomouckého kraje na rok 2017, 2018
  • Zpřístupnění univerzitního prostředí pro studenty a občany se specifickými potřebami. Podpora vysokých škol, OSKOL – Odbor školství na rok 2017, 2018 Olomouc.
  • Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. ESF OPVVV. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337. 1. 5. 2017 – 30. 4. 2021.
  • Senior Foreign Cultural and Educational Experts Project (No. GDT 20165100007). 2016 – 2018. Leshan Normal University.