• Úvod
 • Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

 

Co by mělo zajímat uchazeče se specifickými potřebami při výběru studijního oboru?

Požadavky, kladené vysokou školou na studenty, jsou na všechny stejné – bez ohledu na to, jestli se jedná o studenta intaktního nebo studenta se specifickými potřebami. Z toho důvodu je potřebné při výběru vhodného oboru myslet nejen na to, čemu by se chtěli v budoucnosti věnovat, jaké jsou možnosti uplatnění po ukončení studia na VŠ, ale také na to, jestli se v průběhu studia nevyskytne požadavek, který nebudete moci splnit z důvodu svého postižení či znevýhodnění.

Kde hledat informace o vysoké škole?

Informace o studiu na UP v Olomouci můžete najít:

  • na webových stránkách univerzity www.upol.cz v části „Studujte u nás“, kde je možné nalézt potřebné informace o studijních oborech, přijímacím řízení, ubytování a stravování, studiu studentů se specifickými potřebami, ale i základní informace z oblasti kultury, sportu či volného času;
  • prostřednictvím Dnů otevřených dveří, které se konají na jednotlivých fakultách 1–2x ročně. První termín je vždy v průběhu listopadu a druhý v lednu. Zájemci o studium tak mají vhodnou příležitost zjistit přesné informace nejen o přijímacím řízení v  informačních blocích jednotlivých fakult, ale i možnost seznámit se s místem svého budoucího studia. Návštěvníkům Dne otevřených dveří UP bývá k dispozici speciální autobusová linka, která vyjíždí ze zastávky Hlavní nádraží, odkud pokračuje směrem k jednotlivým fakultám. Jízdní řád je k dispozici na webových stránkách univerzity.
  • Gaudeaumus je další způsob, jak získat potřebné informace o studiu na VŠ. Jedná se o Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání zaměřen na prezentaci jednotlivých fakult a univerzit v rámci celé ČR;

  • v případě celoživotního vzdělávání, které patří již delší dobu mezi nejvýznamnější témata společenské diskuse a tvoří důležitou součást vzdělávací činnosti UP, můžete informace získat prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání na hlavní stránce UP, nebo na webových stránkách jednotlivých fakult UP v části určené „Zájemcům o studiu“;
  • další možností je facebookový profil UP, kde se můžete seznámit se spoustou studentů a dozvědět se tak mnohé informace přímo od osob z vašich řad. Podívat se můžete i na YouTube, kde jsou k dispozici reportáže z univerzitního života i video Atraktivní, perspektivní, cílevědomá (prezentace pro studenty se specifickými potřebami)
  • případně je možné zkontaktovat jednotlivé koordinátory, na které se můžete obrátit s konkrétními dotazy.

 

Podání přihlášky

Podání přihlášky probíhá elektronickou formou, čím se šetří nejen Váš čas, ale peníze. Formulář elektronické přihlášky naleznete na stránce www.prihlaska.upol.cz. V přihlášce přímo uvedete, jaký typ specifické poruchy máte, aby Vám mohla univerzita v případě potřeby a možností zajistit co nejbezproblémovější průběh přijímacího řízení. Pro to, aby vám mohl být poskytnut servis služeb, je potřeba zaslat i potvrzení o Vašem zdravotním postižení či znevýhodnění, případně poruše.

 

Kdy a jak probíhají přijímací zkoušky?

Přijímací řízení na jednotlivých fakultách probíhají (ve většině případů) od dubna do července. V případě, že uvedete v přihlášce, že jste uchazeč se specifickými potřebami, na základě čeho žádáte o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení, naváže s vámi koordinátor Centra (dle druhu specifické poruchy) kontakt, aby zjistil povahu a rozsah vaší specifické potřeby a navrhne modifikaci přijímacího řízení. Přitom dbá zásady, že navrhovaná úprava se má odchylovat od běžného postupu v nejmenší nutné míře, aby forma zkoušky zodpovídala vašim možnostem na straně jedné a na straně druhé, aby byly zajištěny rovnocenné podmínky ve srovnání s uchazeči bez specifických potřeb. Kromě vašich předpokladů pro studium vámi zvoleného oboru ověřuje i vaši připravenost využívat standardních technologií pro překonání specifických bariér (kompenzační pomůcky, výpočetní technika, znalost českého znakového jazyka, hmatového písma apod.).

 

Adaptace přijímacích zkoušek

Z důvodu specifických potřeb je možné zajistit:  

 • zajištění tlumočníka do českého znakového jazyka nebo znakované češtiny;
 • zajištění asistenta pro práci s textem;
 • zajištění navýšení časové dotace pro zpracování písemné nebo praktické zkoušky;
 • zajištění vhodného formátu zadání (zvětšené nebo barevně adaptované písmo, elektronická forma, elektronická forma s hlasovým výstupem, Braillovo písmo, úprava textu: grafická podoba textu; způsob značení správních odpovědí atd.);
 • využití speciálních pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem);
 • nahrazení hromadné zkoušky individuální zkouškou, nebo její realizace v menší skupině;
 • možnost projít se a protáhnout v průběhu zkoušky; sledovat svůj zdravotní stav; pít nebo jíst v průběhu zkoušky.

 

V případě potřeby je možné zajistit pro uchazeče se zrakovým postižením nebo s omezením hybnosti doprovod.